-->

 

fb
england poland

SISTE INNLEGG

Picture

Budsjett 2016

KOmmentar
til Budsjett
og Årsregnskap


Årsberetning 2015
Signert

Informasjonsmøte for arbeidsinnvandrere 29 juni 2016
Norsk   Engelsk

Troskurs I
Høsten 2016


Nyheter fra Ustein
Pilegrimsgard


Informasjon
vedr. Sogneprest i
St. Svithun
Menighet

Resultat Menighetsrådsvalg 2016

Konfirmant
Katekese 2016-2017

Bilder 1 Kommunion 2016

Pilegrim i storbyen -
vandringer i Paris
29 september –
2 oktober 2016
Med Sr Ragnhild Bjelland og
Nils Krister Larsen


BILDER FRA
FERMING 07.05.2016
(LINKER)

Gratulerer til VÅRE
Konfirmanter


kommende uke

Mer…

MCash, VIPPS & SMS
Kollekt

Mer...

SMS Kollekt
(Norsk
Engelsk Polsk
)
Spansk


 

svithun

Velkommen til
St. Svithun Katolske MENIGHET


St. Svithuns kirke er vigslet til den hellige Svithun, født ca. 797 i kongedømmet Wessex (Vest-saxernes land) i Syd-England. Han ble en meget berømt biskop i bispedømmet Winchester og hadde ry for å være en from og ydmyk mann som av sine samtidige ble betraktet som hellig. Biskopen var kongens fortrolige rådgiver og åndelige veileder. Etter bare ti år i bispestolen døde han den 2. juli i året 862. Etter eget ønske ble han begravet i skyggen av den gamle katedralen. Da en ny kirke ble reist hundre år senere, fikk hans jordiske levninger plass i et gyllent skrin (15. juli 971), og pilegrimer strømmet i tusentall til Winchester for å ære St. Svithun og be om helgenens forbønn. I år 1093 ble så det gylne skrinet overført til den enorme katedralen som ble innviet det året. Mer…

Liturgisk kalender 2016 
 

 

 

 

 


 

 

 

Messetider &
SØndagsblad

Menighetskontoret

St. Svithun Katolske Menighet
St. Svithuns gt. 8
4005 Stavanger
Tlf. 51 51 70 20,
kontonummer 3000 16 26252

Mandag-Fredag
Kl. 09:00-15:00

Det skjer i St. Svithun
Fotogalleri