Medlemmer
15121
Unge i katekese
727
Dåp sålangt i år
9
Ukentlige messer
26

Siste søndagsblad

(Trykk for full størrelse)

Pastoralt

VIL DU FORDYPE TROS- ELLER BØNNELIVET?

SJEKK UT TROSKURS, KATOLSK FORUM OG BØNNEGRUPPER

Siste artikler

Bilder fra konfirmasjon 2018

Denne helgen var biskop Bernt i Stavanger for å ferme 74 av menighetens medlemmer. Han snakket i sin preken om å være åpen for Den hellige ånd, og oppfordret de unge til å gi liv til kirkebygningen med sine nye […]

Nyttårsforsett 2.0

Mange av oss starter kanskje året med noen håpløse ønsker om å forbedre oss. De som synes dette er en teit tradisjon, har nok gått lei av å gi opp urealistiske mål eller innsett at det finnes andre gleder i […]

Den hellige Thérèse av Lisieux til Norge

Relikvier av den hellige Thérèse og hennes hellige foreldre Louis og Zelie Martin  kommer til Norge i 2018. Mange av oss har allerede hørt om at relikviene av den hellige kirkelærer har reist rundt i hele verden de siste tyve […]

Gå til nyhetssiden

En katolsk menighet

TRO

En kristen er en som tror på Treenighetens realitet. Jesu korsoffer er det uttrykk for kjærlighet som står helt sentralt i den enkeltes vennskap med Gud og hele kirkens sakramentale liv.

 

HÅP

Med håp ser den kristne frem til det evige liv hos Gud, som er den sanne lykke og endelige oppfyllelse av vår eksistens.

KJÆRLIGHET

Vi vender oss mot Gud og vår neste med en kjærlighet som overgår rent menneskelige følelser. Forvandlet av nåde og Treenighetens liv i oss, søker den kristne å bli et bilde på Guds kjærlighet.

Se prester og stab i menigheten

Vil du vite mer..?

Jeg vil vite mer om den hellige Svithun og menighetens historie.

Jeg er ny. Hva vil det si å være kristen eller katolsk?

Følg oss på Facebook

Følg oss på Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.