-->

 

fb
england poland

SISTE INNLEGG

Picture

KATOLSK FORUM  2018Troskurs 1 2017/2018


Viktig Informasjon
vedr. Parkering

registrering Katekese 2017/2018
1-7 kl.  & 8-9 KL.


Registreringsskjema
Den Katolske Kirke
I Norge

Ekteskapserklæring
 

svithun


Velkommen til
St. Svithun Katolske MENIGHET


St. Svithuns kirke er vigslet til den hellige Svithun, født ca. 797 i kongedømmet Wessex (Vest-saxernes land) i Syd-England. Han ble en meget berømt biskop i bispedømmet Winchester og hadde ry for å være en from og ydmyk mann som av sine samtidige ble betraktet som hellig. Biskopen var kongens fortrolige rådgiver og åndelige veileder. Etter bare ti år i bispestolen døde han den 2. juli i året 862. Etter eget ønske ble han begravet i skyggen av den gamle katedralen. Da en ny kirke ble reist hundre år senere, fikk hans jordiske levninger plass i et gyllent skrin (15. juli 971), og pilegrimer strømmet i tusentall til Winchester for å ære St. Svithun og be om helgenens forbønn. I år 1093 ble så det gylne skrinet overført til den enorme katedralen som ble innviet det året. Mer…

Liturgisk kalender 2017 
 

 

 

 

 


 

 Copyright © St. Svithun Katolske Menighet, Stavanger
webmaster@stavanger.katolsk.no
05.12.2017

 

Messetider &
SØndagsblad

Menighetskontoret

St. Svithun Katolske Menighet
St. Svithuns gt. 8
4005 Stavanger
Tlf. 51 51 70 20,
kontonummer 3000 16 26252

Mandag-Fredag
Kl. 09:00-15:00

Det skjer i St. Svithun
Fotogalleri