Medlemmer
15206
Unge i katekese
727
Dåp sålangt i år
24
Ukentlige messer
26

Siste søndagsblad

(Hvis du scroller med musen over søndagsbladet, fungerer den som zoom.
Flytt musen til siden for pilene for å fortsette å scrolle. Trykk  for full størrelse
)

Siste artikler

Smak og se at Herren er god

Fra søndagsbladet 5. søndag i påsketiden: Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører ordet spiritualitet. Selve ordet spirit, ånd, peker på at mennesket har en sjel. Det er sjelen som gir form til materien, som gjør oss […]

Bilder fra konfirmasjon 2018

Denne helgen var biskop Bernt i Stavanger for å ferme 74 av menighetens medlemmer. Han snakket i sin preken om å være åpen for Den hellige ånd, og oppfordret de unge til å gi liv til kirkebygningen med sine nye […]

1 + 2 kr til byggeprosjekt

Fra søndagsbladet palmesøndag: Kjære menighet, I begynnelsen av året skrev jeg til bispedømmet vedrørende menighetens situasjon angående rehabiliterings-prosjektet. Som dere vet, var det en absolutt nødvendighet å rehabilitere bygningene for å drive våre mange aktiviteter og følge dagens branninstruks og […]

Gå til nyhetssiden

VIL DU FORDYPE TROS- ELLER BØNNELIVET?

Oppdag skattene i det guddommelige liv
gjennom blant annet troskurs og Katolsk Forum.

Pastoralt

Vil du vite mer..?

Jeg vil vite mer om den hellige Svithun
og menighetens historie.

Jeg er ny.
Hva vil det si å være kristen eller katolsk?

Følg oss på Facebook

Følg oss på Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.