ny header


contentSISTE NYTT:

Viktig:
Foredremøte for 2 og 3 klasse blir på tirsdag 26.08.2014
kl 1900.

8 klasse konfirmanter blir Onsdag 27.08.2014 kl 18 og
samling i menighetssalen etter messen.

9 klasse skal ha foreldremøte torsdag 28.08.2014
hvor det starter med messe kl 1800.


Kunngjøringer 26-31 August 2014


Diakonvielse Le Van Lai 17.8.2014 (Biildegalleri)


Hverdagsmesser Juli & August
Polsk og Norsk hverdagsmesse annenhver dag kl. 18.00:
Mandag kl. 18.00: Polsk
Tirsdag kl. 18.00: Norsk
Onsdag kl. 18.00: Polsk
Torsdag kl. 18.00: Norsk
Fredag kl. 18.00: Polsk
Lørdag kl. 18.00: Norsk Vigiliemesse

I juli og august blir det polsk søndagsmesser kl. 8.00 og kl.13.00
Messer på Fransk 2014-2015


Viktig: Informasjon vedr. Katekese 1-7 klasse samt

Konfirmantkatekese


Grunnkurs i Troen 2014/15


Ekteskapskurs/Marriage Preparation


Dekning av Corpus Christi i media:
Nrk Rogaland
Stavanger Aftenblad


Bilder fra Kommunion og Konfirmasjon er nå klar og
kan fåes ved å sende e-mail til: Liv Annette Waraas


Tjenester i Høymessene


Fastgiverkampanjen:
Norsk - Engelsk - Vietnamesisk - Polsk - Fransk - Spansk