-->
St. Svithun Katolske Kirke

 

fb
england poland

SISTE INNLEGG

Picture


Valg av Nytt

Menighetsråd


BILDER FRA
FERMING 07.05.2016
(LINKER)

Gratulerer til VÅRE
Konfirmanter

Ledig stilling:
Caritaskoordinator

Nyansettelser

Mer...

kommende uke

Mer…

MCash, VIPPS & SMS
Kollekt

Mer...

Informasjon
1 Kommunion
2016

Mer...

SMS Kollekt
(Norsk
Engelsk Polsk
)
Spansk


 

svithun

Velkommen til
St. Svithun Katolske MENIGHET


St. Svithuns kirke er vigslet til den hellige Svithun, født ca. 797 i kongedømmet Wessex (Vest-saxernes land) i Syd-England. Han ble en meget berømt biskop i bispedømmet Winchester og hadde ry for å være en from og ydmyk mann som av sine samtidige ble betraktet som hellig. Biskopen var kongens fortrolige rådgiver og åndelige veileder. Etter bare ti år i bispestolen døde han den 2. juli i året 862. Etter eget ønske ble han begravet i skyggen av den gamle katedralen. Da en ny kirke ble reist hundre år senere, fikk hans jordiske levninger plass i et gyllent skrin (15. juli 971), og pilegrimer strømmet i tusentall til Winchester for å ære St. Svithun og be om helgenens forbønn. I år 1093 ble så det gylne skrinet overført til den enorme katedralen som ble innviet det året. Mer…

Liturgisk kalender 2016


Menighetsrådsvalg 2016

 

Presentasjoner av kandidater
Norsk tekst
Polsk Tekst

Stemmesedler
Norsk
Polsk
Engelsk

 
 

 

 

 

 


 

 

 

Messetider &
SØndagsblad

Menighetskontoret

St. Svithun Katolske Menighet
St. Svithuns gt. 8
4005 Stavanger
Tlf. 51 51 70 20,
kontonummer 3000 16 26252

Mandag-Fredag
Kl. 09:00-15:00

Det skjer i St. Svithun
Fotogalleri