Vi får mange katekesebrev i retur. Har dere barn som skal til katekese men ikke fått brev så ta kontakt med katekesekoordinator elin.ekroll@katolsk.no

 

 

meny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • fb