Medlemmer
15206
Unge i katekese
727
Årlig døpte
250
Ukentlige messer
26

Følg oss på Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.

Siste søndagsblad

For å abonnere på søndagsbladet elektronisk, kan du sende oss en epost!

Siste artikler

Messetider påsken 2019

Inspirerende samling

Kaffen var nytrukket, ungdomsarbeider Vivian hadde skaffet lussekatter og kontaktpersoner fra de forskjellige nasjonale gruppene var invitert til et kontaktmøte med menighetsrådet den 13. desember.

Nytt menighetsråd konstituert

Det nye menighetsrådet i St. Svithun hadde møte tirsdag 25. sept hvor de konstituerte seg: Ordstyrer: Ole-Aleksander Greve Vara og sekretær: Dag Øivind Østereng

Gå til nyhetssiden

VIL DU FORDYPE TROS- ELLER BØNNELIVET?

Oppdag skattene i det guddommelige liv
gjennom blant annet troskurs og Katolsk Forum.

Pastoralt

Vil du vite mer..?

Jeg vil vite mer om den hellige Svithun
og menighetens historie.

Jeg er ny.
Hva vil det si å være kristen eller katolsk?