headerCorpus Christi 2015

St. Svithun menighet feiret 7 Juni Corpus Christi.

Det ble feiret 2 messer samtidig. En i St. Svithun som ble feiret på flere språk samt en ren Polsk messe i Hetland Kirke.

Det var felles prosesjon fra Domkirken i Stavanger til St. Svithun Kirke hvor det var 4 alter utplassert.

1 Alter: utenfor Domkirken
2 Alter: Paviljongen i byparken
3 Alter: Sykehusparken ved gamle Stavanger Sykehus
4 Alter: utenfor St Svithun Kirke
Etter feiringen ble det avholdt menighetsfest.

For flere bilder klikk inn på link: Corpus Christi 2015

1

 
  • fb