svithun

Katekese 1-7 klasse i St. Svithun menighetPåmelding
Link til påmeldingsskjema finner dere nedenfor

Innskrivingsskjema 1-7 klasse


Grupper
Gruppe I begynner kl.10.00 og har undervisning frem til messen som er fra kl.12.00-13.00.
Gruppe II starter med messen kl.12.00 og har undervisning fra kl.13.00-15.00.

Betaling
Katekesekontingenten er kr. 400 for ett barn og kr. 500 for en familie.
Kontonr; 3000 16 26252 – merk betalingen med barnets navn, klasse og ”katekese”. Dersom noen har problemer med betaling kan de ta kontakt med menighetskontoret.

Førstekommunion
For barn som skal motta første hellige kommunion starter den obligatoriske undervisningen i 2. klasse og varer frem til og med 3. klasse

Norges Unge Katolikker
Vi ønsker også at alle barn (og familier) støtter opp om barne- og ungdomsarbeidet i Kirken og oppfordrer dere til å si ja til medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK). Medlemskapet er inkludert i katekesekontingenten og medfører ingen ekstra kostnad. Vi oppfordrer på det sterkeste at dere derfor til å trykke ja, i ruten for medlemskap i NUK på det elektroniske skjemaet. Hvis dere ikke vil, respekterer vi selvfølgelig det.


Datoer for katekese 2017/2018

02. September
07. Oktober
04. November
02. Desember

06. Januar
03. Februar
03. Mars
07. April
05. Mai


Katekese for konfirmanter i
St. Svithun menighet


Undervisning
I den katolske kirke har vi to års forberedelse til konfirmasjonen fra 8. til og med 9. klasse. I 2017/2018 vil undervisningen være på onsdager for 8. klasse og på tirsdager for 9. klasse. Vi møtes til messe kl. 18.00 og etter messen er det undervisning til kl. 20.15.

Påmelding
Link til påmeldingsskjema finner dere nedenfor


Innskriving 8-9 klasse
konfirmant undervisning


Betaling
Konfirmantkatekesen koster kr. 1000 per konfirmant. Kontingenten betales inn til konto nr. 3000 16 26252 og merkes med «katekese», konfirmantens navn og klasse. Dere kan også betale via Vipps (St. Svithun menighet, #20344).  Dersom noen har problemer med betaling kan de ta kontakt med menighetskontoret.

Norges Unge Katolikker
Vi ønsker også at alle barn (og familier) støtter opp om barne- og ungdomsarbeidet i Kirken og oppfordrer dere til å si ja til medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK). Medlemskapet er inkludert i katekesekontingenten og medfører ingen ekstra kostnad. Til gjengjeld gir det økonomisk støtte til barne- og ungdomsarbeidet i St. Svithun. Vi oppfordrer på det sterkeste at dere derfor til å trykke ja, i ruten for medlemskap i NUK på det elektroniske skjemaet. Hvis dere ikke vil, respekterer vi selvfølgelig det. 


9 Klasse
2017
29. August
12. September
26. September
24. Oktober
07. November
21. November
05. Desember

2018
16. Januar
30. Januar
20. Februar
06. Mars
20. Mars
10. April

Konfirmasjon 14 & 15. april

8 Klasse
2017
30. August
13. September
27. September
25. Oktober
08. November
22. November
06. Desember

2018
17. Januar
31. Januar
21. Februar
07. Mars
21. Mars
11. April
25. April


 

 

Menighetskontoret

St. Svithun Katolske Menighet
St. Svithuns gt. 8
4005 Stavanger
Tlf. 51 51 70 20,
kontonummer 3000 16 26252

Mandag-Fredag
Kl. 09:00-15:00