svithun

Tollsaken


St. Svithun menighet er av Tollvesenet kjent skyldig i å ha unndratt merverdiavgift ved innførsel av alter, kirkebenker, skriftestoler med mer, i forbindelse med utvidelsen av kirken i 2011 og 2012.
Det er blitt innført varer for kr. 2 012 609 der noe har delvis blitt fortollet med for lite tollverdi, det aller meste er ikke blitt fortollet i det hele tatt.
St. Svithun menighet har mottatt endelig vedtak fra Tollvesenet om:

Etterberegning av merverdiavgift med
kr. 484 896
Beregning av renter med    kr.   44 408
Ileggelse av administrativt tillegg 
kr.   95 932
Totalt 
kr. 625 236


Tollvesenet har valgt å ikke politianmelde menigheten eller enkeltpersoner selv om saken betegnes som grov uaktsomt.

Menigheten har mottatt regningen fra Tollvesenet og har betalt denne, og vi er fra menighetens side ferdig med Tollsaken og ser fremover.

Vedlagt er linker til saker i VL.

http://www.vl.no/nyhet/menighet-fikk-strafferabatt-i-tollsak-1.790687#

http://www.vl.no/nyhet/beskyldte-prest-for-a-holde-tilbake-info-1.790685

 

 


 

 

Menighetskontoret

St. Svithun Katolske Menighet
St. Svithuns gt. 8
4005 Stavanger
Tlf. 51 51 70 20,
kontonummer 3000 16 26252

Mandag-Fredag
Kl. 09:00-15:00