SISTE NYTT

Picture

Ekteskapserklæring

Menighetsråd

Budsjett 2016

KOmmentar
til Budsjett
og Årsregnskap


Årsberetning 2015
Signert

Overnatting
Utstein Pilegrimsgard


Tollsak St. Svithun
menighet - Info


ARKIV: KUNNGJØRINGER
2016

Mer...

 

 

svithun Aktuelt


Militærvalfart til Lourdes 2017

Det vil i år bli arrangert militærvalfart til Lourdes. Se vedlag folder
for mer informasjon.

Det er kort påmeldingsfrist (20. mars).
 
Forsvaret har et eget permisjonssystem, se side 6 i folderen.
 
Egenandelen er nå generelt forhøyet med EURO 300,00, men katolikker kan søke NUK om å få denne dekket. Påmelding er å anse som søknad. (Derfor trenger man ikke å sende en egen søknad.)

Folder: Lourdes 2017

Registreringsskjema Den Katolske Kirke
I NorgeInformasjon i forbindelse med media omtale i St. Svithun menighet.

Etter å ha vært til samtale med biskopen torsdag formiddag, er det enighet om at p. Sigurd Markussen blir værende som sogneprest i St. Svithun menighet.


 

 

Menighetskontoret

St. Svithun Katolske Menighet
St. Svithuns gt. 8
4005 Stavanger
Tlf. 51 51 70 20,
kontonummer 3000 16 26252

Mandag-Fredag
Kl. 09:00-15:00

INFORMASJON

ARTIKLER

MEDIA