SISTE NYTT

Protokoll Årsmøte
Caritas
Stavanger 
Februar 2017

Registreringsskjema språkkurs/
Registrationform
language courses

Caritas
Årsrapport 2016

 


PictureCaritas Stavanger er den Katolske Kirkes hjelpeorganisasjon i Stavanger. Vi tilbyr hjelp til arbeidsinnvandrere, flyktninger, asylsøkere, og vanskeligstilte enkeltpersoner og familier.

Våre tilbud er:

    •    Norskkurs (Nybegynner, Videregående nivå I,
Videregående nivå II)
    •    Pratekafé
    •    Hjelp til å skrive jobbsøknad og CV
    •    Hjelp i forhold til NAV og Kommune
    •    Generell veiledning
    •    Mulighet for dusj, og vask av klær
    •    Seniorgruppe (60+), som er tilknyttet St. Svithun menighet


Åpningstid:
Per januar 2017 har ikke Caritas lokalet i Stavanger åpningstider, men det er mulig å ta kontakt ved kirkekontoret mellom kl 09.00-15.00.

Kontakt informasjon:

Besøksadresse: St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger
Telefon: 51 51 70 20 / 48045155
E-post:
Stavanger@caritas.no


Språkkurs:
Caritas Stavanger arrangerer språkkurs i norsk
for arbeidsinnvandrere og andre som trenger å lære norsk.
Kursene arrangeres i menighetssalen i St. Svithunsgt. 8.

Nybegynnerkurs i norsk: Mandager og torsdager fra kl. 12.00 – 14.00
Videregående kurs I: Mandager og torsdager fra kl. 12.00 – 14.00
Videregående kurs II: Mandager og torsdager fra kl. 18.00 – 20.00

Hvert kurs koster kr. 700,- pr. semester (prisen gjelder alle og undervisningsbok er inkludert). Vær vennlig å betal med bankkort første undervisningsdag.

Påmelding til stavanger@caritas.no med navn, adresse, fødselsdato og mobiltelefonnummer. Eller ved å fylle ut skjema nedenfor

NYE KURS BEGYNNER 16 JANUAR 2017/ VIDEREGÅENDE NIVÅ II ER FULLT

For mer informasjon se vår facebookside
eller caritas.no for informasjon om Caritas Norge.

Language courses:

Caritas Stavanger arranges language courses in Norwegian, both at beginner and advanced level.

The courses are held in the parish hall at St. Svithuns gt. 8

Beginners: Monday’s and Thursday’s from 12:00 to 14:00
Advanced level I: Monday’s and Thursday’s from 12:00 to 14:00
Advanced level II: Monday’s and Thursday’s from 18:00 to 20:00
Each course costs NOK 700,- pr. semester (the price is the same for all and text books are included). Please pay by using bankcard the first day.

Please enroll by sending an e-mail to stavanger@caritas.no with your full name, address, date of birth and your mobile phone number. You can also choose to fill out the registration form below.

NEW COURSES START 16TH OF JANUARY 2017/ ADVANCED LEVEL II IS ALREADY FULL