Picture

 

svithun DÅP

 

 

Ønsker du å døpe ditt barn i St. Svithun Kirke?

Husk å kontakte så tidlig som mulig en av prestene i menigheten.
Med ham avtaler dere tid til en dåpssamtale, og også tid for selve dåpen.

Alle som ønsker å få sitt barn døpt, må fylle ut en egen dåpsmelding som man får fra menighetskontoret eller direkte fra presten.

Vi ønsker også en kopi av barnets fødselsattest.

Hvis en av foreldrene er medlem i Den Norske (Lutherske) kirke, må dere også fylle ut og signere et skjema for "Barns tilhørighet".

Dette skjemaet bekrefter at barnet skal registreres som katolikk.

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

Menighetskontoret

St. Svithun Katolske Menighet
St. Svithuns gt. 8
4005 Stavanger
Tlf. 51 51 70 20,
kontonummer 3000 16 26252

Mandag-Fredag
Kl. 09:00-15:00