svithun Elin Ekroll til minne


 

Det er med stor sorg jeg meddeler menigheten om at Elin Ekroll sovnet stille inn fredag kveld den 22. januar etter å kjempet mot kreften en stund.

Elin ble født i Stavanger 5. juli 1957 og har mer eller mindre hele sitt liv bodd i Stavanger og tilhørt vår menighet. Hun har alltid vært et levende og engasjert medlem av menigheten, en ukuelig optimist som alltid støttet opp og hjalp de som trengte det. Hennes gode humør smittet lett til alle oss andre.

I mange år har hun i tillegg til sitt frivillige engasjement i menigheten, også vært ansatt som katekesekoordinator. Som ansatt var hun også menighetens verneombud.
Elin fylte en viktig plass i vår menighet, den plassen står nå tom og vi savner henne dypt og inderlig.

Requiemmesse og begravelse vil finne sted i St. Svithun kirke fredag 29. januar
kl. 12.00.

p. Sigurd Markussen
Sogneprest

elin

 

 


 

 

Menighetskontoret

St. Svithun Katolske Menighet
St. Svithuns gt. 8
4005 Stavanger
Tlf. 51 51 70 20,
kontonummer 3000 16 26252

Mandag-Fredag
Kl. 09:00-15:00