Picture


 

svithun SprÅkgrupper


Nettsider nasjonale grupper

 

england

france

lithuania

poland

spain

vietnam

tamil

myanmar

 

 

 


 

 

Menighetskontoret

St. Svithun Katolske Menighet
St. Svithuns gt. 8
4005 Stavanger
Tlf. 51 51 70 20,
kontonummer 3000 16 26252

Mandag-Fredag
Kl. 09:00-15:00

Gruppeledere