Priests and staff

Parish Priest: Fr. Phu Thanh Nguyen

Phone: 51 51 70 20
Email: Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no

Denne blide sørlendingen har det overordnede ansvaret for alt som skjer i menigheten.

Se profilen til p. Phu på katolsk.no

 

Kurate: Fr. Henry Thura Zaw Min
Phone: 47 48 68 74
Email: Henry.Zaw.Min@katolsk.no

p. Henry jobber både med norsk, engelsk og burmesisk sjelesorg i menigheten. Han er selv fra Burma (Myanmar) og har også ansvaret for burmesere i hele bispedømmet.
Les mer på katolsk.no …

Kapellan: Fr. Elizeusz Ryszard Górski

 

Phone: 51 51 70 20
Email: Elizeusz.Gorski@katolsk.no

 

p. Elizeusz har nettopp kommet til Norge og snakker best polsk og italiensk. Ansvarlig for polsk sjelesorg i menigheten.

Les mer på katolsk.no..

 

Kapellan: p. Juan Carlos Roldan

Phone: 94 97 00 14
E-post:Juan.Carlos.Roldan@katolsk.no

p. Juan Carlos har vært med oss i flere år, og jobber både med norsk, engelsk og spansk sjelesorg. I tillegg til den spanske gruppen her, har han ansvar for de spansktalende i Bergen.
Les mer på katolsk.no…

Diakon: Josef Ottersen

Phone: 478 75 012
Epost: josef.ottersen@katolsk.no

Josef skal ha sitt praktikum her, i første omgang frem til sin prestevielse 23. juni. Diakonen kan lese Evangeliet, preke, døpe, vie ektepar, gå med sykekommunion, ta begravelser og samtaler. Han vil se ektra til ministranter og unge voksne.
Les mer på katolsk.no…

Diakon: Lai Le Van

Phone: 489 90 277
Epost: Le.Van.Lai@katolsk.no

Lai har vært aktiv som kirketjener og sakristan i en mannsalder. Som permanent diakon vil han fortsette å tjene kirken med kjærlighet.

 

Sekretær: Johanna Canizalez

Phone: 51 51 70 20 / 918 85 622
Epost: stavanger@katolsk.no

 

 

 

Katekese Koordinator/Caritas Koordinator:
Anne Kristine Ekroll
E-Post: anne.kristine.ekroll@katolsk.no

 

 

 

 

Barne & Ungdomsarbeider:
Katherine Esquivel
Phone: 51 51 70 20 | Mobil: 40 29 22 72
E-Post: katherine.esquivel@katolsk.no

 

 

 

Regnskapssekretær:
Sandra Quezada 
Phone: 94 97 01 48
E-Post: Sandra.Quezada@katolsk.no

 

 

Kantor:
Liz Maine

 

 

 

 

 

Vaktmester:
Oscar Arpotela Barcelo

 

 

 

Renholder:

Anna Zajaczkowska