Katekese

Jesus sier: ”La de små barn komme til meg!

Han inviterer dem til sitt hus. Når vi møter Ham i messen, da hører også barna med. Vi ønsker at de skal føle seg hjemme i Guds hus – helt fra begynnelsen. I St. Svithun menighet er derfor barn i alle aldre velkommen!

Katekesen er ment å hjelpe barna å utvikle et bevisst forhold til sin tro, praksis og tilhørighet i Kirkens fellesskap. Men det primære ansvaret for å gi troen videre ligger hos foreldre, så det er viktig at dere går i messen sammen med barna, ber i hjemmet og snakker om deres egen tro.

Søndagsskole Info 1.-7. klasse Info konfirmanter
Registreringsskjema Registreringsskjema
Gå til betaling Gå til betaling

 

Vi har også egen katekese på polsk, litauisk, og engelsk.

Har du spørsmål angående katekese, vennligst ta kontakt med koordinator Anne Kristine Ekroll!
E-post: katekese.stavanger@katolsk.no Tlf: 51 51 70 20

Norges Unge Katolikker

Vi ønsker at alle barn (og familier) støtter opp om barne- og ungdomsarbeidet i Kirken og oppfordrer dere til å si ja til medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK) på registreringskjemaet. Medlemskapet er inkludert i katekesekontingenten og medfører ingen ekstra kostnad.

For mer informasjon om organisasjonen, se nuk.no