Konfirmantkatekese

I den katolske kirke har vi to års forberedelse til konfirmasjonen fra 8. til og med 9. klasse. I 2017/2018 vil undervisningen være på onsdager for 8. klasse og på tirsdager for 9. klasse. Vi møtes til messe kl. 18.00 og etter messen er det undervisning frem til kl. 20.15.

Gå til registreringsskjema

8. klasse

Onsdager

2017

30. August
13. September
27. September
25. Oktober
27.-29. oktober: leir
08. November
22. November
06. Desember

2018

17. Januar
31. Januar
21. Februar
07. Mars
21. Mars
11. April
25. April

9. Klasse

Tirsdager

2017

29. August
12. September
26. September
24. Oktober
07. November
21. November
05. Desember

 2018

16. januar
30. januar
20. februar
06. mars
9.-11. mars: Leir
20. mars
10. april

Konfirmasjon 14. april

Leir

Som en obligatorisk del av undervisningen arrangeres det leirer for konfirmantene.

Betaling

Konfirmantkatekesen koster kr. 1000 per konfirmant. Kontingenten betales inn til konto nr. 3000 16 26252 og merkes med «katekese», konfirmantens navn og klasse. Dere kan også betale via Vipps (St. Svithun menighet, #20344).  Dersom noen har problemer med betaling kan de ta kontakt med menighetskontoret.

Link til registreingskjema: