Konfirmantkatekese

Undervisning for både 8 og 9. klasse er fast på onsdager – ca. første og tredje i måneden! De begynner med obligatorisk messe kl. 18.00, og har undervisning fra 18.30-20.15.

Som del av et prøveprosjekt vil vi skoleåret 2018/2019 tilby undervisning på lørdager for 9. klasse! Undervisningen er fra kl. 10.00- 14.00, tredje lørdag i måneden. Konfirmantene velger altså om de enten går på onsdagsundervisning to ganger i mnd eller lørdagsundervisning en gang i mnd.

Nytt av året, er også at vi har satt opp flere felles aktivitetskvelder, markert med stjerne.

Gå til registreringsskjema

Onsdagsgruppene

8. og 9. klasse

2018
05. september *
19. september
3. oktober
17. oktober
31. oktober *
14. november
28. november
12.desember

2019
09. januar
23. januar
06. februar *
20. februar
06. mars
20. mars
03. april *
24. april *
8. mai (kun 9. klasse) *


Lørdagsgruppen

9. klasse

2018
15. september
20.oktober
17. november
15. desember

 2019
19. januar
16. februar
16. mars

13. april
Onsdag 08. mai *

Konfirmasjon for alle i 9. klasse:
11. mai 2019

* Felles aktiviteter

05. sep: Felles oppstart + foreldremøte
26-28. okt: Leir på Vaulali for 8. klasse (obligatorisk)
31. okt: Tema: Allesjelersdag og bønn på kirkegården.
06. feb: Felles foredrag
03. apr: Skriftemål for 8. Klasse
22-24. mar: Leir på Vaulali for 9. klasse (obligatorisk)
24. apr: Sommeravslutning for 8. klasse
24.apr: Skriftemål for 9. klasse
08. mai: Øvelse til konfirmasjon for 9. klasse
11. mai: Konfirmasjon for 9. klasse

Leir

Som en obligatorisk del av undervisningen arrangeres det leirer for konfirmantene. 8. klasse drar på høstsemesteret og 9. klasse på vårsemesteret.

Betaling

Konfirmantkatekesen koster kr. 1000 per konfirmant. Kontingenten betales inn til konto nr. 3000 16 26252 og merkes med «katekese», konfirmantens navn og klasse. Dere kan også betale via Vipps (St. Svithun menighet, #20344).  Dersom noen har problemer med betaling kan de ta kontakt med menighetskontoret.

Gå til registreringsskjema