Kor og musikk i vår menighet

St. Svithun menighetskor

Ukentlige øvelser mandager kl 1830 i Peisestuen. Er du interessert i å bli med, ta kontakt med kantor Stefan på tlf: 932 11 587 eller epost: jan.stefan.bengtsson@katolsk.no

Koret synger ved norske messer og konserter i vår Kirke.

Ungdomskoret

Øver annenhver uke (oddetalls uker) på torsdager kl 1700 i St. Josef. Er du interessert i å bli med, ta kontakt med kantor Stefan på tlf: 932 11 587 eller epost: jan.stefan.bengtsson@katolsk.no

Koret synger ved ungdomsgudstjenester i vår Kirke.

Øvrige kor

St. Fransiskus koret (Vietnamesisk)
Bui Chi Hieu, 90675445, Bch31@hotmail.com

Spansk
Claudia Fleck, 99427168, cflecklavergne@yahoo.com

Polsk
Piotr Rog, 92816335, piotr@hytech.no

Filippinsk- Engelsk
Francis  Zambrano , 45278768, francisraymondsembrano@yahoo.com

Filippinsk
Zeny Baguio, 41645038, zeny.baguio2017@yahoo.com

Engelsk
Veronica, Veronicanorway@hotmail.com