Prester og ansatte

Sogneprest:

p. Phu Thanh Nguyen

Telefon: 51 51 70 20 | E-Post: Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no

Denne blide sørlendingen har det overordnede ansvaret for alt som skjer i menigheten. Se profilen til p. Phu på katolsk.no


Kapellan:

p. Henry Thura Zaw Min

Mobil: 47 48 68 74 | E-Post: Henry.Zaw.Min@katolsk.no

p. Henry jobber både med norsk, engelsk og burmesisk sjelesorg i menigheten. Han er selv fra Burma (Myanmar) og har også ansvaret for burmesere i hele bispedømmet. Les mer på katolsk.no


Kapellan:

p. Elizeusz Ryszard Górski

Mobil: 51 51 70 20 | E-Post: Elizeusz.Gorski@katolsk.no

p. Elizeusz kom til Norge i August og snakker foreløpig best polsk, italiensk og fransk. Ansvarlig for polsk sjelesorg i menigheten. Les mer på katolsk.no.. 


Kapellan:

p. Juan Carlos Roldan

Mobil: 94 97 00 14 | E-post: Juan.Carlos.Roldan@katolsk.no

p. Juan Carlos har vært med oss i flere år, og jobber både med norsk, engelsk og spansk sjelesorg. I tillegg til den spanske gruppen her, har han ansvar for de spansktalende i Bergen.
Les mer på katolsk.no…


Diakon: Josef Ottersen

Mobil: 478 75 012 | Epost: josef.ottersen@katolsk.no

Josef ble ordinert i slutten av august og skal ha sitt praktikum her som forberedelse til prestevielse 23. juni. Som diakon kan han lese Evangeliet, holde preken, døpe, vie ektepar, gå med sykekommunion, forrette begravelser og ta samtaler. Han vil se ekstra til ministranter og unge voksne.
Les mer på katolsk.no…  


Diakon: Lai Le Van

Mobil: 489 90 277 | Epost: Le.Van.Lai@katolsk.no

Lai har vært aktiv som kirketjener og sakristan i en mannsalder. Som permanent diakon vil han fortsette å tjene kirken med kjærlighet.


Menighetssekretær:

Johanna Canizalez

Telefon: 51 51 70 20 / 918 85 622 | Epost: stavanger@katolsk.no


Regnskapssekretær:

Sandra Quezada

Mobil: 94 97 01 48
E-Post: Sandra.Quezada@katolsk.no


Katekese Koordinator/Caritas Koordinator:

Anne Kristine Ekroll

E-Post: anne.kristine.ekroll@katolsk.no


Barne & Ungdomsarbeider:

Katherine Esquivel

Telefon: 51 51 70 20 | Mobil: 40 29 22 72
E-Post: katherine.esquivel@katolsk.no

Vaktmester:

Oscar Arpotela Barcelo