Medlemmer
15014
Unge i katekese
727
Dåp sålangt i år
135
Ukentlige messer
26

En katolsk menighet

TRO

En kristen er en som tror på Treenighetens realitet. Jesu korsoffer er det uttrykk for kjærlighet som står helt sentralt i den enkeltes vennskap med Gud og hele kirkens sakramentale liv.

 

HÅP

Med håp ser den kristne frem til det evige liv hos Gud, som er den sanne lykke og endelige oppfyllelse av vår eksistens.

KJÆRLIGHET

Vi vender oss mot Gud og vår neste med en kjærlighet som overgår rent menneskelige følelser. Forvandlet av nåde og Treenighetens liv i oss, søker den kristne å bli et bilde på Guds kjærlighet.

Se prester og stab i menigheten

Vil du vite mer..?

Jeg vil vite mer om den hellige Svithun og menighetens historie.

Jeg er ny. Hva vil det si å være kristen eller katolsk?

FORDYPE TROS- ELLER BØNNELIVET? SJEKK UT TROSKURS, KATOLSK FORUM ELLER BØNNEGRUPPER

Følg oss på Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.

Følg oss på Facebook