Medlemmer
15206
Unge i katekese
727
Årlig døpte
250
Ukentlige messer
26

Pastoralt

Siste søndagsblad

Trykk på bildet av forsiden for å lese søndagsbladet i fullscreen.
For å abonnere på søndagsbladet elektronisk, kan du sende oss en epost!

Siste artikler

Ungdom i DR Kongo betaler prisen for vår teknologi!

Verden går fremover. Teknologien blir bedre hver dag, og den forbedrer vår reise gjennom livet. Men hva er egentlig prisen for denne reisen? Mobilen, paden eller laptopen du bruker hver dag inneholder mineraler som kanskje er gravd ut med hammer […]

Messe på Universitetet i Stavanger

Nok en gang feirer vi messe på UiS! Aquinas (Unge Voksne) inviterer alle studenter (og andre som ønsker å delta) til messe på campus 24.september 2019. Ta en pause fra lesingen og bli med å lovprise Herren, høre hans ord […]

Utlysning: Katekesekoordinator (60%) – Stillingen er nå besatt.

Vi trenger en som kan koordinere og tilrettelegge for arbeidet med å gi ca 700 barn kunnskap om og erfaring med troen.

Gå til nyhetssiden

VIL DU FORDYPE TROS- ELLER BØNNELIVET?

Oppdag skattene i det guddommelige liv gjennom blant annet troskurs og Katolsk Forum.

TRO

En kristen er en som tror på Treenighetens realitet. Jesu korsoffer er det uttrykk for kjærlighet som står helt sentralt i den enkeltes vennskap med Gud og hele kirkens sakramentale liv.

 

HÅP

Med håp ser den kristne frem til det evige liv hos Gud, som er den sanne lykke og endelige oppfyllelse av vår eksistens.

KJÆRLIGHET

Vi vender oss mot Gud og vår neste med en kjærlighet som overgår rent menneskelige følelser. Forvandlet av nåde og Treenighetens liv i oss, søker den kristne å bli et bilde på Guds kjærlighet.

Vil du vite mer..?

Jeg vil vite mer om den hellige Svithun og menighetens historie.

Jeg er ny. Hva vil det si å være kristen eller katolsk?