Pastoralt

Siste artikler

Søndagsblad uke 50

ADVENSTRETRETT OG BOTSANDAKT

Adventsretretter og botsandakter i St. Svithun menighet desember 2020    Norsk Lørdag 14. desember kl. 13.30 – 19.00  Lørdag 21. desember kl. 15.00 – 17.00 Peisestuen Kapellet Vietnamesisk Lørdag 21. desember kl. 17.00 – 20.00 Lørdag 21. desember kl. 17.00 […]

Søndagsblad uke 49: 2. søndag i advent

Gå til nyhetssiden

VIL DU FORDYPE TROS- ELLER BØNNELIVET?

Oppdag skattene i det guddommelige liv gjennom blant annet troskurs og Katolsk Forum.

TRO

En kristen er en som tror på Treenighetens realitet. Jesu korsoffer er det uttrykk for kjærlighet som står helt sentralt i den enkeltes vennskap med Gud og hele kirkens sakramentale liv.

 

HÅP

Med håp ser den kristne frem til det evige liv hos Gud, som er den sanne lykke og endelige oppfyllelse av vår eksistens.

KJÆRLIGHET

Vi vender oss mot Gud og vår neste med en kjærlighet som overgår rent menneskelige følelser. Forvandlet av nåde og Treenighetens liv i oss, søker den kristne å bli et bilde på Guds kjærlighet.

Vil du vite mer..?

Jeg vil vite mer om den hellige Svithun og menighetens historie.

Jeg er ny. Hva vil det si å være kristen eller katolsk?