Medlemmer
15206
Unge i katekese
727
Årlig døpte
250
Ukentlige messer
26

Pastoralt

Siste søndagsblad

Trykk på bildet av forsiden for å lese søndagsbladet i fullscreen.
For å abonnere på søndagsbladet elektronisk, kan du sende oss en epost!

Siste artikler

Utlysning: Katekesekoordinator (60%)

Vi trenger en som kan koordinere og tilrettelegge for arbeidet med å gi ca 700 barn kunnskap om og erfaring med troen.

Utlysning: Vi søker ungdomsarbeider

Vi har ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i St. Svithun menighet. Vi søker en person med brennende iver for å gi barn og unge erfaring av å leve ut troen i et godt fellesskap.

Messetider påsken 2019

Gå til nyhetssiden

VIL DU FORDYPE TROS- ELLER BØNNELIVET?

Oppdag skattene i det guddommelige liv gjennom blant annet troskurs og Katolsk Forum.

TRO

En kristen er en som tror på Treenighetens realitet. Jesu korsoffer er det uttrykk for kjærlighet som står helt sentralt i den enkeltes vennskap med Gud og hele kirkens sakramentale liv.

 

HÅP

Med håp ser den kristne frem til det evige liv hos Gud, som er den sanne lykke og endelige oppfyllelse av vår eksistens.

KJÆRLIGHET

Vi vender oss mot Gud og vår neste med en kjærlighet som overgår rent menneskelige følelser. Forvandlet av nåde og Treenighetens liv i oss, søker den kristne å bli et bilde på Guds kjærlighet.

Vil du vite mer..?

Jeg vil vite mer om den hellige Svithun og menighetens historie.

Jeg er ny. Hva vil det si å være kristen eller katolsk?