Nyhet

1 + 2 kr til byggeprosjekt

Fra søndagsbladet palmesøndag:

Kjære menighet,
I begynnelsen av året skrev jeg til bispedømmet vedrørende menighetens situasjon angående rehabiliterings-prosjektet. Som dere vet, var det en absolutt nødvendighet å rehabilitere bygningene for å drive våre mange aktiviteter og følge dagens branninstruks og bo-/brukstillatelse. Finansieringen av opprinnelig prosjekt til ca 11 mil kr ble løst med et lån på 8,85 mill kr og støtte fra Bonifatiuswerk på 2 mill kr. I tillegg til utfordringene jeg tidligere har fortalt dere, viste det seg at det gule huset måtte totalrenoveres for å tilfredsstille brannkrav og bygningsloven. Totalt sett medfører dette at vi nå overskrider budsjettet med nærmere 4 mill kr. Dette er penger vi må skaffe for å klare ro i land prosjektet, og betydelig sum for menigheten vår som har gått fra byggeprosess til byggeprosess. Derfor så jeg ikke annen utvei enn å søke bispedømmet sentralt for hjelp og støtte.
Det gode nyheten er at bispedømmet vil støtte menigheten med 2 kr ekstra for hver krone vi samler inn til rehabiliteringsprosjektet. Kort eksempel: hvis Ole gir 100 kr, vil menigheten få 200 kr og dermed tilsammen 300 kr. Hvis Ole gir 1 000 kr, vil menigheten få 3 000 kr til rådighet. Og 5 000 kr blir til 15 000 kr osv.

Hvis alle våre 15 000 medlemmer hadde gitt menigheten 100 kr til denne kampanjen, ville vi fått inn 1,5 mil kr, som ville ført til en totalsum på 4,5 mill kr. For å ikke leve i drømmeland, kan vi være mer realistiske og håpe at menigheten samler inn 1 million kr. Da vil vi etter kampanjen klare å samle inn det resterende ved å fortsette mer ordinær innsamling. Kampanjen gjelder frem til 1. mai 2019 og gjelder en rekke ting:

  • Undertegnelse av nye avtalegiro
  • Votivlys i kapellet
  • Kirkekaffe og ekstra eventer
  • Ekstrakollekter
  • Gaver i form av kontanter, vipps, bankoverføring osv

Alt dette settes inn på en egen konto, 3000.38.63987 (Sparebanken Pluss) og vil da bli triplet når kampanjen er over. Jeg vil i første omgang bare nevne denne kampanjen for alle sammen, slik at vi kan forberede oss på å dra lasset sammen. Vedrørende årsregnskap og budsjett for 2018 vil det komme ganske umiddelbart etter påske.

Jeg takker for deres forbønn og gavmildhet ovenfor menigheten og ikke minst Kirken gjennom årene. Og jeg ber dere fortsette å støtte menigheten både i det pastorale og byggeprosjektene gjennom deres bønn og generøsitet.

Måtte inntog med Jesus til Jerusalem i dag bringe oss nåde og velsignelser slik at vi også kan følge han til Golgata samt Oppstandelsen på påskenatt. Gud velsigner dere alle.

I Kristus,

p. Phu, sogneprest