Nyhet

Adventsaksjonen 2019

Hva er Adventsaksjonen egentlig?

Adventsaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av Norges Unge Katolikker (NUK) i samarbeid med Caritas Norge.

Under NUKs årlige landsmøte legger Karitativt utvalg fram forslag om tema, og spesifikke prosjekter som Caritas allerede støtter. Formålet med å knytte et tema til et prosjekt er for å få oss til å reflektere over ulike årsaker til menneskers lidelse. Økt bevissthet og engasjement rundt globale forhold er en viktig del av vårt arbeid.

I forbindelse med Adventsaksjonen samles ungdommer rundt om i Norges menigheter for å planlegge og organisere aktiviteter for å samle inn penger til aksjonen. Slike aktiviteter kan innebære vaffelsalg, salg av hjemmelagd håndverk, konserter eller julespill, eller simpelthen vandring i byen med bøsser.

Som pave Frans gjentatte ganger påpeker i miljø-encyklikaen, Laudato Si, er vi alle Guds barn og jorden er vårt felles hjem. Som kristne er vi kalt til å ha medfølelse med våre brødre og søstre over hele verden. Det er nettopp derfor vi ønsker å ta del i Adventsaksjonen, ved å gi av vår tid og våre krefter for å støtte vår neste.

 

Hvilket prosjekt støtter man i årets Adventsaksjon?

Adventsaksjonen 2019 vil sikre ungdommer mellom 15-17 år i Caquetá, et tidligere geriljaområde i Columbia, yrkesopplæring for økt inntekt og bedre levekår. Dette vil minske risikoen for at ungdommer rekruteres til aktiviteter som truer freden i området. Ved å gi ungdom utdanning i fiskeoppdrett får de muligheter for arbeid og en stabil inntekt. Det bidrar også til bedre ernæring på landsbygda der ungdommene og deres familier bor. Ungdommene bor i et område det mange har vært rekruttert til geriljakrig eller kriminell aktivitet. Prosjektet bidrar til fredsbygging ved å gi ungdommene et alternativ der de kan skape seg en bedre fremtid med egen inntekt. De vil også få opplæring i fredelige løsninger av konflikter, hvordan løse uenigheter om rettigheter til jorden og hvordan å delta i samfunnet rundt seg. Dette vil bygge fred for alle i området.

Ungdommene skal få kunnskap og opplæring i bærekraftig landbruk og fiskeoppdrett. De vil også få opplæring i hvordan å utarbeide forretningsplaner, oppstart av egen bedrift og fredsbyggende arbeid. Caritas Columbia og Amazonia Universitet samarbeider med andre institusjoner om å gi yrkesopplæring til ungdommene.

Inntektene fra adventsaksjonen 2019 vil gå til å:

 • Gi ungdom opplæring i fiskeoppdrett
 • Gi ungdom utdanning i effektivt og bærekraftig landbruk
 • Gi opplæring i markedsføring av landbruksprodukter
 • Organisere småbønder for å redusere kostnader ved produksjon og salg
 • Gi minst 50 prosent av yrkesopplæringsplassene til kvinner
 • Sikre at kvinner deltar i beslutningsprosesser i lokalsamfunnet
 • Gi lederopplæring

 

For å oppnå målet om å sikre ungdommene et levebrød må vi jobbe på ulike fronter:

1. Opplæring av ungdom i produksjon av fisk.

Fiskeoppdrett er den mest etterspurte matproduksjonen i verden i dag, slik er det også i Columbia. Det er likevel vanskelig å finne folk som har den tekniske og praktiske kunnskapen som trengs for å drive fiskeoppdrett. Mange har enten høyere utdanning og høy lønnsforventning, eller så er de ufaglærte arbeidere. Derfor er det mange steder et behov for å gi ungdom opplæring, slik at de som ellers ikke ville fått jobb, kan få det. Prosjektet Adventsaksjonen støtter i 2019 ligger i områdene hvor det er et gap mellom hvilke behov man har for ungdom med kompetanse, og den faktiske kunnskapen ungdommen har. Adventsaksjonen 2019 skal gi ungdom mulighet til å få jobb gjennom å:

 • tilby praksisplasser i fiskeoppdrett på eksisterende yrkesskoler
 • tilby nettbasert læring

 

2. Forbedre inntekten for ungdommer og deres familier gjennom etableringen av egne bedrifter og/eller kvalifisere dem for jobber i akvakulturmarkedet.

Prosjektet vil:

 • Gi økonomisk og teknisk støtte til ungdom så de kan opprette egne bedrifter
 • Forbedre produktiviteten og skape nye virksomheter. Dette vil skape nye arbeidsplasser, samtidig som man utdanner ungdom som er kvalifisert til ulike typer jobber innen akvakultur
 • Opprette regionale støttesentre for lagring, bearbeiding og produksjon/forbedring av fisk

 

 

All tekst og alle bilder hentet fra adventaksjonen.no