Nyhet

Adventsaksjonen 2020

Adventsaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av Norges Unge Katolikker (NUK) i samarbeid med Caritas Norge. I forbindelse med Adventsaksjonen samles ungdommer rundt om i Norges menigheter for å planlegge og organiserer aktiviteter for å samle inn penger til aksjonen. Formålet med å knytte et tema til et prosjekt er for å få oss til å reflektere over ulike årsaker til menneskers lidelse. Økt bevissthet og engasjement rundt globale forhold.

 

Som pave Frans påpeker i miljø-encyklikaen, Laudato Si, er vi alle Guds barn og jorden er vårt felles hjem. Som kristne er vi kalt til å ha medfølelse med våre brødre og søstre over hele verden.

 

Årets adventaksjon 2020 går til Mali. Mali er en innlandsstat i Vest-Afrika. Landet har en befolkning på 17,5 millioner, og omtrent halve befolkningen lever under den internasjonale fattigdomsgrensen på 1,25 dollar per dag. Landets økonomi er tungt basert på jordbruk og fiske, men kun 7 % av dyrkbar jord blir brukt. 4 millioner sulter, og sultkrisen er et resultat av væpnet konflikt og intern flukt. Samt blir landet rammet av uforutsigbart værmønster, som medfører til utørket jord.

Adventaksjonen 2020 vil sikre mer stabil matsikkerhet for 54 000 barn og voksne i tre regioner i Mali. De får økt matproduksjon for seg selv og for salg på markedet. Inntekten fra salg av produkter på markedet kan brukes til utdanning for barna eller for bedre helsetjenester for familien. Prosjektet vil redusere risikoen for at familier blir syke og får lite mat på grunn av tørke og andre katastrofer.

 

 

SEND EN DONASJON TIL:

BANK: 3000.16.26262 VIPPS: 20344

MARKER MED «AA-2020» 

 

Hvordan vil pengene hjelpe?

Årets adventsaksjonsprosjekt vil være med å skape en ny framtid for både barn og voksne i regionene Kayes, Koulikoro, og Ségou der det i landsbyene finnes mange sårbare familier. Programmet vil gi 54 000 barn og voksne tilgang til mat og inntekt.

Dette gjør vi gjennom følgende tiltak:

 

Opplæring i klimasmart landbruk​

Familiene vil lære om nye eller glemte tradisjonelle metoder for hvordan de kan produsere mat, og de får tilgang til nye plantesorter som er mer tilpasset dagens nye klima. Familiene får også opplæring i hvordan de kan dekke jorden mer effektivt med halm- og planterester.
Denne formen for jordbruk øker jordas evne til å lagre vann. Bedre
gjødsling er også viktig for å få større avling.

 

Frøbanker

Frøbanker lagrer og låner ut frø til medlemmene av banken. Dersom
krisen inntreffer og en tørke eller flom ødelegger familiens land, sikrer
banken tilgang til frø. Familiene kan også ta ut frø fra banken og selge dem når priser er høyere og de får mer inntekt. Dette betyr også at
familiene ikke er avhengig av dyrere frø fra kommersielle frøselskaper.
Frøbankene kan forbedre lokale plantesorter og finne de som er best
tilpasset de lokale klimatiskeforholdene.

 

Sikre småbønder tilgang til markeder

Bønder og familier organiseres i kooperativer slik at de får bedre tilgang på lokale og nasjonale markeder. De får oppdatert informasjon
om prisen på produktene sine, støtte til å reise på markedsdager, bedre tilgang på kreditt og landbruksteknisk opplæring og oppfølging.

 

Opprette spare- og lånegrupper for kreditt og investering

Det opprettes grupper på 15-20 personer som møtes hver uke for å spare penger. Hvert enkelt medlem bestemmer seg for hvor mye hun/han har mulighet til å sette til side. Medlemmene får også undervisning om hvordan en familie kan starte små, inntektsbringende aktiviteter. Tanken bak spare- og lånegruppene er at medlemmene i gruppen skal kunne ta opp lån for å starte en butikk eller en annen aktivitet som gir inntekt.

 

Opplæring i godt husdyrforhold for ku, sau og geit

Familien vil lære metoder for hvordan de kan få et mer effektivt husdyrhold.