Aktiviteter

Messer og liturgi

Kilden og høydepunktet for det kristne livet er liturgien, fremfor alt i Eukaristien. Vi har flere messer hver dag og regelmessig på de fleste av menighetens språk. Det er mulighet for skriftemål før de fleste messer, og sakramentstilbedelse onsdag, torsdag og fredag. Kapellet er åpent for personlig bønn hver dag, og de som vil kan bli med prestene å be morgenbønn (Laudes) 09.30.

I tillegg til katekesemessene, er det familiemesser den 3. søndag i måneden i den norske høymessen og vietnamesiske. Svitung arrangerer jevnlig events for ungdom (13-18) og Aquinas for studenter og andre som har fylt 18.

 

Barn og unge

Katekese

Menigheten har katekese for 1.-7. klasse første lørdag i måneden. Undervisningen blir såpass konsentrert av den grunn at mange barn må reise langt. Med flere hundre barn til undervisning, har vi delt inn i to grupper som møtes enten før eller etter felles messe.

Forberedelse til første kommunion

Barn har adgang til å motta Kristi Legeme i Eukaristiens sakrament fra 7-8 års alder. Obligatorisk undervisning starter i 2. klasse og varer frem til og med 3. klasse. Vi feirer 1. kommunion på vårparten og foreldrene deltar aktivt i arbeidet med å ordne et passende arrangement for dagen.

Forberedelse til konfirmasjon

Vi har to års forberedelse til konfirmasjonen fra 8. til og med 9. klasse. Undervisningen skjer annenhver uke på hverdager, med oppmøte til messen kl 18 og ferdig undervisning 20.15. I tillegg skal konfirmantene delta jevnlig i søndagsmessen og bidra med bøssebæring til Adventsaksjonen. Som en del av undervisningen arrangerer vi hvert år en obligatorisk leir. Vi anbefale også konfirmantene å delta på påskeleiren som arrangeres av Norges Unge Katolikker.

Ministranter

Menigheten har ikke bare ett ministrantlag, men ulike grupper som ministrerer i messene på de forskjellige språk. Ca en gang i måneden er det samlinger. For mer informasjon trykk her.

Svitung (NUK)

Tidligere: Stavanger Katolske Ungdoms Forening (SKUF)

Svitung samler katolsk ungdom mellom ca 13 og 18 år på jevnlige møter, ungdomsmesser og arrangerer årlig Adventsaksjon til et viktig formål. Målet er å samle de unge til et møte med Kristus, og å skape et engasjement for aktivt arbeide i menigheten. Les mer.

Svitung er tilknyttet Norges Unge Katolikker (NUK), og ungdommer fra St. Svithuns menighet deltar regelmessig på sentrale arrangementer som leirer, kurs og møter. Regionalt arrangeres det Vestlandstreff et par ganger i året.
Også de som er eldre kan tegne støttemedlemsskap.

Aquinas – Stavanger Unge Voksne

Dette er gruppen for de som er 18-35 år og ønsker et sosialt tilbud som også bygger opp troen. Les mer.

Troskurs / voksenkatekese

Innføringskurs i troen arrangeres jevnlig for alle interesserte. For mange blir troskurset en del av fordypningen forut for en eventuell konversjon, men troskurset forplikter ikke til dette. For katolikker er kurset ment som en bevisstgjøring av egen tro. Les mer.

Videregående kurs med teologisk fordypning og kurs for religionslærere arrangeres jevnlig.

Katolsk Forum

Katolsk Forumet arrangerer åpne møter og andre samlinger der religiøse, kulturelle og samfunnsrelaterte spørsmål tas opp til debatt, og henvender seg både til menighetens medlemmer og andre interesserte. Møtene kunngjøres ved oppslag og i lokalpressen. Les mer.

Eldretreffet 60++

Samling hver siste onsdag i måneden etter 11-messen. Årlig arrangeres dagsutflukt.

Caritas Stavanger

Caritas startet høsten 2002 i samarbeid med menighetsrådet en egen Caritas-gruppe i Stavanger. I 2015 ble Caritas Stavanger opprettet som eget foretak. I dag driver Caritas Stavanger et Au Pair senter, arrangerer norskkurs, driver generell veiledning og bistår vanskeligstilte enkeltpersoner og familier. Caritas Stavanger holder til i St. Olavs gt. 25, og informasjonssenteret er åpent onsdager og fredager fra 10.30-13.00. Les mer om Caritas Stavanger her.