Nyhet

Åpner for messer med opptil 200 deltagere

Nye retningslinjer bekreftet av regjeringen

Biskop Bernt I. Eidsvig 144802.jpeg

GLAD: Biskop Bernt I. Eidsvig er glad for og lettet over at vi stadig nærmer oss normalen etter flere måneders strenge koronatiltak: – Jeg håper at dette fortsetter; det betyr jo at de tiltakene som fortsatt håndheves, er effektive og at antall smittede blir stadig færre, sier han. Foto: C-F Wesenberg

 

Under en pressekonferanse fredag 12. juni bekreftet regjeringen at det fra 15. juni åpnes for arrangementer med opptil 200 personer (opp fra 50 personer), avhengig av smittesituasjonen.

 

– Dette er et skritt i riktig retning, dvs. i retning av mer normale tilstander. Jeg håper at dette fortsetter; det betyr jo at de tiltakene som fortsatt håndheves, er effektive og at antall smittede blir stadig færre, sier biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo.

De lettelser i smittevernstiltakene som regjerning idag presenterte, betyr i de fleste tilfeller ikke mye for Kirken: Unntagelsene er at opptil 200 personer nå kan samles samt at den såkalte én-metersregelen oppheves for prestene/ diakonene / ministrantene under feiringen av messen.

– Vi forandrer ikke på én-metersregelen for de troende eller den hygieniske tilretteleggelsen, men åpner altså for at opptil 200 kan delta i messene. Jeg går utfra at de almene smittevernsreglene vil gjelde sålenge pandemien varer, poengterer biskopen.

Vær oppmerksom på at ikke alle kirker  har plass til opptil 200 troende pga. én-metersregelen. Hvor mange som kan være tilstede under messen, er opp til sognepresten.

 

 

Oljevigselsmesse med 200 troende

Fra og med mandag 15. juni kan altså opptil 200 personer samles til arrangementer såfremt de overholder én-metersregelen. Tidligere var begrensningen satt til 50 personer.  Regjeringen skriver også at det «gis unntak fra én-metersregelen for profesjonelle utøvere innen kultur og idrett». Dette gjelder prester / diakoner / ministranter.

– Den først messen jeg feirer med opptil 200 tilstede er oljevigselsmessen i Bredtvet kirke mandag 15. juni. Det ser jeg frem til. Så er jeg dessuten tilstede ved presteordinasjonen lørdag 20. juni og ved den nyordinerte Franklyns første messe under Corpus Christi neste søndag, altså 21. juni.

 

Smittevernstiltak for messefeiring fra og med søndag 10. mai

 • Opptil 200 troende kan delta i messen. Det må være plass til avstand på minst én meter mellom deltagerne. Familier kan sitte sammen.
 • Menigheten skal ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer. Grunnen til dette er at det skal være mulig å spore smitte.
 • Hygienetiltak: vask av hender, vask av kirken, vis varsomhet under seremonien. Finn råd om gode vaskerutiner her.
 • Hvis kommunion deles ut, skal presten bruke bomulls- eller latekshansker. Hendene skal vaskes med såpe og vann eller antibac like før hanskene tas på. Hvis presten ved utdeling av kommunion berører kommunikantens hånd, må hanskene skiftes.
 • Kollekt kan gis ved slutten av messen. Vipps anbefales.

 

Fakta om lettelser i koronatiltak fra 15. juni

 • Det åpnes for fritidsreiser i hele Norden der smittepresset er akseptabelt. Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag kriteriene. For Sverige er det kun Gotland som tilfredsstiller kravene.
 • Treningssentre, badeland og svømmehaller gjenåpnes på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Det blir tillatt med arrangementer med inntil 200 personer. Kravet om at ansvarlig arrangør må ha oversikt over deltakerne, opprettholdes. For private samlinger er gruppestørrelsen fremdeles 20 personer.
 • Forbudet mot arrangementer over 200 personer gjelder også varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder i regi av frivillige organisasjoner.
 • Det gis unntak fra én-metersregelen for profesjonelle utøvere innen kultur og idrett i forbindelse med arrangementer, herunder spillere og støtteapparat under seriekamper i toppfotball.
 • Det gis unntak fra én-metersregelen for personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir og andre skolelignende tilbud.
(NTB)

Les mer

 

Informasjonsfoldere om trygg messefeiring

 

All tekst og informasjon er hentet fra katolsk.no