Pastoralt

Katekese

Vi hjelper barn og unge å utvikle et bevisst forhold til sin tro, praksis og tilhørighet i Kirkens fellesskap. Vi hjelper barn og unge å utvikle et bevisst forhold til sin tro, praksis og tilhørighet i Kirkens fellesskap. Vi hjelper barn og unge å utvikle et bevisst forhold til sin tro, praksis og tilhørighet i Kirkens fellesskap.