Vi trenger frivillige i menigheten

Vi trenger alltid flere frivillige i menigheten!

 

Dersom du ønsker å bidra til katekese eller søndagsskole ta kontakt med katekesekoordinator Julie-Helen Sandbrekken på katekese@stavanger.katolsk.no

Dersom du ønsker å bidra som frivillig på andre områder tak kontakt med menighetskontoret via stavanger@katolsk.no

Dersom du ønsker å bidra som frivillig i Caritas Stavanger, for eksempel til språkopplæring eller aktiviteter for barn og ungdom i asylmottak, ta kontakt via stavanger@caritas.no