Hvis Gud eksisterer, hva ville du spurt ham?

Tro og tvil.. svar på spørsmål eller relasjon?

Fellesskap

Hvis du vurderer å bli katolikk, bør du gå på troskurs. Dette er åpent for alle som ønsker å lære mer, men obligatorisk for alle som skal konvertere. Alle som er katolikker bør også registrere seg som medlem, slik at vi kan nå ut til dere med pastorale og liturgiske tjenester, samt motta rettmessig trostilskudd.

Kirken er én

 

Kirken er hellig

 

Kirken er katolsk

 

Kirken er apostolisk

Fellesskapet i Kristus samler katolikker over hele verden i bønn og tilbedelse. En menighet er et lite fellesskap i hele kirkens struktur. Menighetene er samlet i bispedømmer, som igjen er tilsluttet verdenskirken. St. Svithuns katolske menighet i Stavanger er en del av Oslo Katolske Bispedømme. I menigheten er sakramentene og særlig messen det punkt hele kirkens liv dreier seg om. Det sakramentale fellesskap blir spesielt synlig i menighetens høymesse om søndagen. Derfor plikter enhver katolikk å delta i søndagsmessen. I St. Svithuns menighet er kirken liten og det kulturelle mangfold blant katolikkene stort. Det er derfor opp til 6 søndagsmesser enkelte helger.