Katekese for 1.-7. klasse

Tilbake til forsiden om katekese

Registreringsskjema

For barn som går i 1-7 klasse har vi katekese en lørdag i måneden. På katekesen lærer barna om den Katolske kirke sin tro, og de får barna muligheten til å skape et katolsk felleskap med barn på sin egen alder. For å lese vår personvernerklæring klikk her.

For at barn og unge skal ha et godt og nært forhold til troen og kirken, er samarbeidet mellom kirke og hjem helt nødvendig. Vi oppfordrer derfor til at voksne og barn jevnlig går i messen sammen, også i katekesemesser!

Førstekommunion

For barn som skal motta første hellige kommunion starter den obligatoriske undervisningen i 2. klasse og varer frem til og med 3. klasse

Undervisning 1.-7. klasse

I St. Svithun er det mulig å velge mellom to grupper når det gjelder undervisning:

  • Gruppe I begynner med katekese kl. 10.00 – messe kl. 12.00 (ferdig kl.13.00)
  • Gruppe II begynner med messe kl. 12.00 – katekese til kl. 15.00

 

Katekesedatoer skoleåret 2020-2021

3. oktober
7. november
5. desember

9. januar
6. februar
13. mars
10. april
24. april

Betaling

Katekesekontingenten er kr. 400 for ett barn og kr. 500 for en familie.
Kontonummer: 2801 53 98142 – merk betalingen med barnets navn, klasse og gruppe. Dere kan også betale via Vipps (St. Svithun katekese, #589798) skriv barnets navn, klasse og gruppe som tekst.

Dersom noen har problemer med betaling kan de ta kontakt med menighetskontoret.

Registreringsskjema