Liturgiske ressurser for barnefamilier

Tilbake til forsiden om katekese 

 

Katekese undervisningen i St. Svithun menighet er ment å hjelpe barna å utvikle et bevisst forhold til sin tro, praksis og tilhørighet i Kirkens fellesskap. Men det primære ansvaret for å gi troen videre ligger hos foreldre, så det er viktig at dere går i messen sammen med barna, ber i hjemmet og snakker om deres egen tro.

Via linkene under kan du finne ulike ressurser som passer til trosopplæring for barn. Det finnes også en katolsk ressursbank på nett som du finner her.

 

Bønnehefte

Trosbekjennelsen

Trosbeskjennelsen med andre ord

Messehefte – Den hellige messe

Skriftespeil for barn

Rosenkransen

Hva kan man gjøre i kirken?