Katekese

Jesus sier: ”La de små barn komme til meg!

Han inviterer dem til sitt hus. Når vi møter Ham i messen, da hører også barna med. Vi ønsker at de skal føle seg hjemme i Guds hus – helt fra begynnelsen. I St. Svithun menighet er derfor barn i alle aldre velkommen!

Katekesen er ment å hjelpe barna å utvikle et bevisst forhold til sin tro, praksis og tilhørighet i Kirkens fellesskap. Men det primære ansvaret for å gi troen videre ligger hos foreldre, så det er viktig at dere går i messen sammen med barna, ber i hjemmet og snakker om deres egen tro.

Søndagsskole Info 1.-7. klasse Info konfirmanter
Registreringsskjema Registreringsskjema

 

Vi har også egen katekese på polsk, litauisk, og engelsk.

Har du spørsmål angående katekese, vennligst ta kontakt med koordinator Julie-Helen Sandbrekken!
E-post: katekese.stavanger@katolsk.no Tlf: 51 51 70 20 / 45 91 97 14

Norges Unge Katolikker

Vi ønsker at alle barn (og familier) støtter opp om barne- og ungdomsarbeidet i Kirken og oppfordrer dere til å si ja til medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK) på registreringskjemaet. Medlemskapet er inkludert i katekesekontingenten og medfører ingen ekstra kostnad.

For mer informasjon om organisasjonen, se nuk.no