Konfirmantkatekese

Tilbake til siden om katekese

Undervisning for både 8 og 9. klasse er fast på onsdager – ca. første og tredje i måneden! De begynner med obligatorisk messe kl. 18.00, og har undervisning fra 18.30-20.15.

Vi tilbyr også undervisning på lørdager for 9. klasse! Undervisningen er fra kl. 10.00- 14.00, tredje lørdag i måneden. Konfirmantene velger om de enten går på onsdagsundervisning to ganger i mnd eller lørdagsundervisning en gang i mnd.

Grunnet covid-19  har ikke lørdagsgruppen alltid undervisning tredje lørdag i måneden, merk dere gjerne de datoene som avviker fra dette. 

 

Registreringsskjema

 

 

Onsdagsgruppene

8. og 9. klasse

2020
14. oktober*
28. oktober
11. november
25. november
09. desember

2021
13. januar
27. januar
10. februar
24. februar
10. mars
24. mars
07. april
21. april
28.april*

 

Lørdagsgruppen

9. klasse

2020
31. oktober
21. november
12. desember

 2021
16. januar
20. februar
20. mars
17.april

Øvelse til konfirmasjon: 5. mai 2021

Konfirmasjon for alle i 9. klasse: 8. mai 2021

 

 

 

 

* Felles aktiviteter

02. sep: Felles oppstart for onsdagsgruppene + foreldremøte
12-14. feb: Leir på Vaulali for 8. klasse (obligatorisk)
12-14. mars: Leir på Vaulali for 9. klasse (obligatorisk for både onsdags- og lørdagsgruppen)
28. apr: Sommeravslutning for 8. klasse
28. apr: Skriftemål for 9. klasse (både onsdags- og lørdagsgruppen)
5. mai: Øvelse til konfirmasjon for 9. klasse (både onsdags- og lørdagsgruppen)
8. mai: Konfirmasjon for 9. klasse

Leir

Som en obligatorisk del av undervisningen arrangeres det leirer for konfirmantene. 8. klasse drar på høstsemesteret og 9. klasse på vårsemesteret.

Betaling

Konfirmantkatekesen koster kr. 1200 per konfirmant. Kontingenten betales inn til kontonummer: 2801 53 98142 og merkes med «katekese, <konfirmantens navn og klasse>». Dere kan også betale via Vipps til #589798 (med samme informasjon som meldingstekst).  Dersom noen har problemer med betaling kan de ta kontakt med menighetskontoret.

Registreringsskjema