Kor i vår menighet

For mer informasjon om musikkvirksomheten, se HER!

St. Svithun menighetskor

Ukentlige øvelser mandager kl 1840 i Peisestuen. Er du interessert i å bli med, ta kontakt med kantor Stefan på tlf: 93 48 78 98 eller epost: jan.stefan.bengtsson@katolsk.no

Koret synger ved norske messer og konserter i vår Kirke.

Ungdomskoret

Ungdomskoret: Øver etter norsk messe kl 1230 to ganger i måneden. Er du interessert i å bli med, ta kontakt med kantor Stefan på tlf: 93 48 78 98 eller epost: jan.stefan.bengtsson@katolsk.no

Koret synger ved ungdomsmesser og familiemesser i vår Kirke.

Barnekor

Vi starter opp barnekor i 2019-2020, vi tar da utgangspunkt i katekesesamlingene i høst, og vurderer et ev fast barnekor til våren 2020.

Koret synger ved katekesemessene første lørdag i hver måned fra oktober.

Øvrige kor

St. Fransiskus koret (Vietnamesisk)
Bui Chi Hieu, 90675445, Bch31@hotmail.com

Spansk
Claudia Fleck, 99427168, cflecklavergne@yahoo.com

Polsk
Piotr Rog, 92816335, piotr@hytech.no

Filippinsk- Engelsk
Francis  Zambrano , 45278768, francisraymondsembrano@yahoo.com

Filippinsk
Zeny Baguio, 41645038, zeny.baguio2017@yahoo.com

Engelsk
Veronica, Veronicanorway@hotmail.com

 

Kirkemusikkalender høsten 2019

31.08. KL 13-17

FELLESSSEMINAR FOR ALLE KIRKENS KOR

Innøving av fellesnummer til konserter, og messe 8. Kr. 50,- per deltaker som skal dekke sangpedagog og bevertning.

 

13.09. KL 1900

KONSERT

Schola Solensis og organist Andrea Maini (Fjære kirke)

Repertoar: Gregorianske messeledd i veksel med orgelmusikk.

Arrangør: Norsk orgelfestival

 

 24.10. KL 2000

MUSIKKAFTEN

Alle kirkens kor medvirker ved denne konsert. Kollekt til musikkvirksomheten.

 

19.12. KL 1900

PUER NATUS IN BETHEHEM

Julekonsert hvor alle kirkens kor medvirker