Ukategorisert

Mine gjerninger viser min tro

Med Adventsaksjonen uttrykker ungdommen ikke bare at de mener alvor med sin tro. De demonstrerer også kirkens sosiallære på en konkret måte: Guds plan er kjærlighet til menneskeheten.

De jordiske tings autonomi står ikke i et forhold av konflikt mellom Gud og mennesker, men av kjærlighet, hvor frukten av vår innsats er gjensidige gaver fra begge parter. Det vi kan gjøre for å forandre verden, ved å vise omsorg for menneskets verdighet, er en del av kirkens misjonerende og frelsende oppdrag. Det er Jesus Kristus som er oppfyllelsen av menneskets sanne natur. Og fra Treenighetens kjærlighet springer det dobbelte kjærlighetsbud, og livets lov som gjelder ethvert menneskes verdighet og kall. Kristi frelse er til alle folk og hele mennesket. Utvikling som ikke kommer alle til del, eller bare involverer deler av mennesket (for eksempel en del teknologiske fremskritt), er ingen autentisk utvikling. Å fremme det gode for mennesket, forutsetter en visjon av mennesket som transcendent (inkludert åndelige og evige perspektiver). Kirkens visjon for menneskelig utvikling er basert på nestekjærlighet opplyst av tro og sannhet:

«… ikke å føle en vag medfølelse eller overfladisk sorg over andres ulykke, … men en fast og utholdende vilje til å forplikte seg til det felles gode»

(JPII, Sollicitudo rei socialis, 1987, #38)

«Bare hvis vi er bevisst vårt kall, som individ og fellesskap, til å være sønner og døtre i Guds familie, er vi i stand til å frembringe en ny visjon og ny kraft til tjeneste for en sann og helhetlig humanisme. Dermed er den kristne humanisme som tenner nestekjærlighet og ledes av sannheten, i det begge mottas som en varig gave fra Gud, den største tjeneste for utvikling.»

(Benedikt XVI, Caritas in Veritate, 2009, #78)

«Ordet ‘skaperverk’ har en større betydning enn ‘natur’, for det har med Guds kjærlighetsfulle plan å gjøre, … kan bare forstås som en gave … og som en virkelighet som kaller oss til fellesskap.»

(Frans, Laudato Si’, 2015, #76)

«Økonomisk og sosial ekskludering er en fullstendig fornektelse av menneskelig broderlighet og en grov krenkelse av menneskerettigheter og miljøet. …
Vårt felles hjem må fortsette å reise seg på fundamentet av rett forståelse av universell brorskap og respekten for det hellige i hvert menneskeliv: hver kvinne og hver mann, de fattige, de eldre, barn, de syke, de ufødte, de arbeidsløse, de forlatte, de som anses som  avfall («disposable») fordi de bare er
en del av statistikken.»

(Frans, til FNs generalforsamling 25/11-2015)

«Å skylde på overbefolkning i stedet for enkeltes ekstreme og selektive konsumerisme, er en måte å skygge unna problemene og legitimere den nåværende fordelingsmodellen.»

(Frans, Laudato Si’, 2015, #50)

«Det dere gjorde mot mine minste brødre, gjorde dere mot meg.» (Mt 25,40)