Menighetsråd og utvalg

Noen av de som ble valgt inn til menighetsrådet i 2018.
 
Kontaktansvar

Menighetsrådet

 

Formann: Sogneprest p. Phu Thanh Nguyen,
Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no, 51 51 70 20

Italiensk og Kroatisk gr

Ordstyrer: Ole-Aleksander Greve, o.a.greve@lyse.net, 936 91 689

Tamilsk og Burmesisk gr

Sekretær: Dag Øyvind Østereng, dagostereng@gmail.com, 41659893

Polsk gr., Polsk skole

Anna Faszczowa, faszczowaa@gmail.com, 94218174

Vietnamesisk gr

Duc Minh Hoang, minhduch@gmail.com, 97606367

Norsk gr

Jolanta Grande, jolanta.grande@lyse.net, 98438754

Fransk gr

Elzbieta Peron, elaperon@wp.pl, 46637043

Litauisk og Ukrainsk

Karolina Grudzien, kgrudzien@op.pl, 92501485

Filippinsk og Eritreisk gr

Margareta T Hauge, margareta.tumi@gmail.com, 99354506

Engelsk gr

Paul Henry Nadeau, paul.h.nadeau@uis.no

Ansatte, Spansk gr

Johanna Cañizalez, 51 51 70 20, stavanger@katolsk.no

 

Ledere/kontaktpersoner for nasjonale grupper:

Polsk gruppe:

Robert Ganski, mobil 942 88 630
Joanna Kaluza (nestleder), mobil 41584511
komitet.polacy@gmail.com

Filippinsk gruppe:

Merilyn Sajets, tel. 46424454, lorenzoruiz2015@yahoo.com

Tamilsk gruppe:

Joseph Natkunaratnam, telf. 486 04 992, joseph.n@lyse.net
Anthoney Theopilus (sekretær), tel. 93260386, antoney.theophilus@gmail.com

Spansk gruppe:

Jaime Masbernat 47027455, jaimechuncho@hotmail.com

Vietnamesisk gruppe:

Duc Minh Nguyen (mobil 48954748), duc1965@gmail.com

Engelsk gruppe:

Oliver Barreto Perez (President), 418 54 075, barretooliver@hotmail.com / Oliver.Barreto.1@gmail.com
Gary Uddenberg (Vice chairperson), uddenberg1@slb.com

Eritreisk gruppe:

Habtom Haile (mobil. 96860296), geezritekatolikker@yahoo.com

Fransk gruppe:

Sabine Mondesert, 45010047, sabdelpierre@club-internet.fr

Burmesisk gruppe (Myanmar):

Rita San Cing (mob. 95438779), huaisanchin@gmail.com

Kroatisk gruppe:

Dragica Seka mob.90834436, jakov-s@online.no

Litauisk gruppe:

Saulius Trepekunas, tef. 93817125, katalikas@lietuviairogalande.no

Norsk gruppe:

Knut Maubach, telf. 91358299, knutmau@online.no