Nyhet

Preken søndag 26.04

Publisert den

Kjære brødre og søstre: scenen fra evangeliet vi har hørt er veldig vakker og veldig rik. Jeg vil bare komme med tre kommentarer. For det første, viser Lukas i fortellingen at begge mennene som går til Emmaus er “så bedrøvet […]