Velkommen til St. Svithun menighet!

Vi er her for å skape varig forandring i ditt liv, i vårt fellesskap og i verden.

Menighetens organisering, grupper og aktiviteter

St. Svithuns katolske menighet omfatter det midtre og sørlige Rogaland, og dessuten Sirdal kommune i Vest-Agder. Rogaland: Eigersund, Sandnes, Stavanger, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Rennesøy, og Kvitsøy. 7.230 km².

Menigheten er en del av Oslo Katolske Bispedømme (OKB) som ledes av biskopen, bosatt i Oslo.

Menigheten har i dag (oktober 2017) 15.206 medlemmer fra ca. 110 nasjoner. Vietnamesisk fødte utgjør den største gruppen fremmedspråklige med omkring 700 personer. Hovedgruppene ellers er polske (som vokser sterkt), engelske/amerikanske, franske, tamilske, filippinske og latin-amerikanske. De engelsktalende er først og fremst katolikker tilknyttet oljevirksomheten og NATO, bosatt i Norge for en kortere tid uten å lære seg norsk. En del utenlandske katolikker på ferie eller besøk i Norge kommer også til de engelske messene.

Menigheten har et sterkt innslag av yngre mennesker, både fordi mange flyktninger ofte er ganske unge, men også fordi det foregår en betydelig tilvekst i familiene. Menigheten har et lite, men stabilt tilsig av konvertitter.

Foruten 5 prester (som bor i menigheten) har St. Svithun menighet menighetssekretær, regnskapssekretær. vaktmester og katekesekoordinator.

To av menighetens medlemmer er utnevnt til kirkelige assistenter. De holder ordets gudstjeneste i prestens fravær, reiser på sykebesøk og bistår presten på forskjellig vis.

Det finnes en rekke frivillige hjelpere i menighetens drift og liturgi: Kateketer, ministranter, lektorer, kirkeverter, kommunionsutdelere, sakristaner, hjelpere til pynting og vasking av kirken oa.

En katolsk menighet er som en organisme med forskjellige funksjoner. Felles for alt dette er at alle oppgaver og funksjoner inngår i en helhet. Det kan være nødvendig i en sekularisert verden å minne om at kirkens vekst ikke nødvendigvis skjer gjennom materiell investering og moderne markedsføring. Bare det som tjener kirkens vekst til hellighet er vår oppgave, men den er mangfoldig. Denne vekst kan bare skje gjennom stadig deltakelse i messen og ved bønnens stille tjeneste.