Påmelding for messedeltakelse

Para la versión en español

For engelsk, polsk og vietnamesisk versjon: endre språk oppe til høyre / For information in English, Polish or Vietnamese: change language in the menu. 

 

Kjære menighet,  

Som dere vet, har myndighetene åpnet opp for arrangementer med maks 50 deltakelse. Bestemmelsene gir mulighet for alle menigheter til å feire messer igjen med samme betingelser (maks 50 personer, ingen unntak!). 

For St. Svithun menighet, Stavanger:
Vi kommer til å feire flere messer både i kirken og i St. Josef lokal (inngang ved parkering). Siden antallet for deltakelse er kun 50 personer for hver messe, betyr det også at alle som ønsker å delta i messene må registrere seg digitalt til menighetskontoret.  

Med en menighet med over 14,000 medlemmer, gjør disse restriksjonene det umulig at alle kan delta på messe hver helg. Jeg vil derfor anbefale at eldre, barn som ikke har mottatt 1. kommunion og personer i risikogruppen, følger messene digitalt ved direktestrømming på katolsk.no. Jeg legger også ved brevet fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, biskop av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim stiftom påskeplikten, som ble lest opp både under prekenen og før messens utgang til alle troende søndag 3. mai (vedlegg 1) 

 

Prosedyre for påmelding til deltakelse i søndagsmessene i St. Svithun:  

Tiltaket gjelder fra 7. mai – 16. juni

  • Påmelding må skje gjennom OKB sitt billettsystem.
  • Ved påmelding kan du registrere opptil 5 personer (per telefonnummer).  
  • Du vil få en bekreftelse på tekstmelding med din bekreftelseskode, du vil bli bett om å oppgi denne koden når du kommer til messen.  
  • Benkene/stolene som brukes er nummererte. Du må sitte etter setenummer med 1 meters avstand til andre personer (1 meters-regel gjelder ikke medlemmer i samme husstand).  
  • Kirken: kun hovedinngangen er åpen. Dørene åpnes 10 minutter før messen begynner. Døren lukkes når messen starter, og det er ikke mulighet til å komme inn dersom du er forsinket.. Det vil være vakter ved hovedinngangen og nødutgangene.  
  • Viktig! Ingen parkering  kirkens område. Ved parkering: benytt parkering på den andre siden av gaten, parkeringshus eller gateparkering der det er tillatt.  

 

Oversikt over messetider (feires med 50 deltaker):  

Lørdager 

Kl. 08.30: Polsk 

Kl. 13.00: Vietnamesisk 

Kl. 15.00: Polsk 

Kl. 16.30: Spansk

Kl. 18.00: Norsk 

Kl. 19.30: Polsk

Søndager 

Kl. 08.00: Polsk 

Kl. 09.00: Engelsk 

Kl. 10.30: Norsk 

Kl. 12.00: Polsk 

Kl. 13.30: Vietnamesisk 

Kl. 13.30: Polsk 

Kl. 15.00: Norsk 

Kl. 16.30: Spansk  (2. og 4. søndag) / Filippinsk (1. og 3. søndag)

Kl. 16.30: Vietnamesisk 

Kl. 18.00: Engelsk 

Kl. 19.30: Polsk 

Både messene på lørdager og søndager feires som søndagsmesser i kirkeåret – År A.  

Hverdagsmessen feires kl. 11 (norsk), kl. 18 (norsk) og kl. 19 (polsk). Ikke nødvendig med påmelding, men døren lukkes ved 50 personer.  

 

For registrering til messer i helgen, i St. Svithun menighet:

Gå til https://billett.katolsk.no/

 

Skriftemål foregår etter avtale med presten og vil forvaltes i Peisestuen. Det er mulighet for dåp med mindre enn 50 deltakere og 1 meters avstand holdes fra og med 11.mai. Dette er gjeldende til 16.juni. Ved spørsmål, kan henvendes til: Stavanger@katolsk.no eller på telefon: 51 51 70 20.  

 

I Kristus, 

Dominikus Nguyen Thanh Phu

Sogneprest 

 

Vedlegg 1:  

Biskop Bernt Eidsvig om påskeplikten: – Kristus kommer til alle som vil motta ham 

For å begrense koronasmitte kan påskeplikten oppfylles helt frem til festen for det hellige kors, den 14. september.  

 

Den 12. mars suspenderte jeg de troendes messeplikt – for å uttrykke meg juridisk. Siden den tid har jeg fått en god del spørsmål om jeg virkelig har anledning til å gjøre dette, og hvor lenge det er holdbart å opprettholde en slik avgjørelse. 

Spørsmålene er gode, for de røper en lengsel etter å delta i messen og motta kommunionen. Ordet «plikt» forbindes ofte med noe negativt eller ubehagelig. Men fra apostlenes tid og til vår egen er søndagen en fest og et møte med den oppstandne Herre – og alle som sammen med oss utgjør hans kirke. 

Den oppstandne kommer til fellesskapet av de troende, den første påske, da han viser seg for apostlene og kvinnene ved graven – og i hver messefeiring gjennom Kirkens historie. For den som tror, er det selvsagt intet offer å møte ham sammen med prestene og fellesskapet av troende. Augustins ord: Dere er hva dere mottar, Kristi legeme, beskriver dette guddommelige og menneskelige fellesskap meget presist. Og hvordan kunne vi leve vår tro hvis vi ikke vil møte Herren i sakramentet, i de helliges samfunn? 

Som biskop har jeg en omfattende dispensasjonsmyndighet; som biskop og samfunnsborger har jeg en forpliktelse til å beskytte alle som deltar i messefeiringen fra alvorlig smittefare, ut fra de bestemmelser vår regjering gir. Det er ikke trosfrihet og forsamlingsfrihet den vil begrense, men virkningen av et farlig virus. Jeg hadde gledet meg til de mange konfirmasjoner som var planlagt dette året, og det er med sorg jeg må fastslå at de ikke kan gjennomføres. Desto større blir gleden når det kan skje. 

Førstkommende torsdag åpnes det for «arrangementer» med opptil 50 deltagere. Bestemmelsen om å holde en avstand på én meter gjelder ubetinget, men vi har ennå ikke kunnet fastslå hvordan kommunionen kan deles ut på en verdig og samtidig medisinsk forsvarlig måte. Vi arbeider med dette. 

Mitt håp er at messen gradvis gjøres tilgjengelig for så mange som mulig inntil pandemien endelig er temmet. Det betyr at mange må leve med savn i en tid fremover, eventuelt at de kan være til stede i messen uten å kunne motta sakramentet. Messeplikten innebærer forøvrig ingen forpliktelse til å motta kommunionen, bortsett fra én gang i året, den såkalte påskeplikt (jfr. kanon 920). 

Under de nåværende omstendigheter bestemmer jeg at denne plikt i år kan oppfylles helt frem til festen for det hellige kors, den 14. september. 

Når det av forskjellige grunner ikke er mulig å delta i søndagsmessen, betyr ikke det at en helligholdelse av dagen er utelukket. Søndagsmessene i mange av våre kirker «strømmes», og er blitt et verdifullt holdepunkt i mange troendes liv. Bibellesningene og de liturgiske tekster er tilgjengelige (f.eks. på katolsk.no); rosenkransbønnen og maiandakter anbefales. En samtale om søndagsevangeliet og felles bønn i familien har mange gode erfaringer med, for å nevne noen eksempler. 

Uansett hvor sterkt vi savner messen og fellesskapet, er det ingen grunn til å fortvile. Kristus kommer til alle som vil motta ham; han hører vår bønn, og kjenner vår nød. Dersom mottagelsen av sakramentet ikke er mulig, så er vår lengsel hellig og vårt savn en velsignelse. 

Jeg ber Gud velsigne og beskytte dere alle. 

 

+Bernt Eidsvig 

Biskop av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim 

Oslo, den 2. mai 2020.