Søndagsskole for de minste

I den norske høymessen har vi søndagsskole under ordets liturgi. Der får de minste barna høre ordets liturgi på en måte som de enklere kan forstå. Gjennom høytlesning, fargelegging og dramatisering får barna utforske Bibelens tekster. Foreldre er hjertelig velkommen til å være med.

Søndagskolen finner sted i St. Josef rom 5.

For de minste kan det også være kjekt å besøke kirkerommet utenom messen. Dere kan gå rundt, forklare detaljer, tenne et lys foran Maria statuen, be en bønn, øve på korstegn og å knele før en setter seg i benken osv.

For inspirasjon til hvordan man kan lære de minste om troen, se nettsiden Blilys.no → familie

Ønsker du å bidra til søndagskolen, ta kontakt med katekesekoordinator Julie-Helen Sandbrekken!