Prester og ansatte

 

Sogneprest:

p. Phu Thanh Nguyen

Telefon: 51 51 70 20 | E-Post: Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no

Denne blide sørlendingen har det overordnede ansvaret for alt som skjer i menigheten. Se profilen til p. Phu på katolsk.no


 

Kapellan:

p. Elizeusz Ryszard Górski

Mobil: 51 51 70 20
E-Post: Elizeusz.Gorski@katolsk.no

p. Elizeusz kom til Norge for et par år siden og snakker foreløpig best polsk, italiensk og fransk. Ansvarlig for polsk sjelesorg i menigheten. Les mer på katolsk.no.

Kapellan:

p. Henry Thura Zaw Min

Mobil: 47 48 68 74
E-Post: Henry.Zaw.Min@katolsk.no

p. Henry jobber både med norsk, engelsk og burmesisk sjelesorg i menigheten. Les mer på katolsk.no

Kapellan:

p. Amando Alfaro

Mobil: 473 14 794 | Epost: Amando.Alfaro@katolsk.no

Les mer på katolsk.no

Kapellan:

p. Juan Carlos Roldan

Mobil: 949 70 014 | E-post: Juan.Carlos.Roldan@katolsk.no

p. Juan Carlos har vært med oss i flere år, og jobber både med norsk, engelsk og spansk sjelesorg. Les mer på katolsk.no

Diakon Lai Le Van

Mobil: 489 90 277 | Epost: Le.Van.Lai@katolsk.no

Lai har vært aktiv som kirketjener og sakristan i en mannsalder. Som permanent diakon vil han fortsette å tjene kirken med kjærlighet.

Menighetssekretær:

Johanna Canizalez

Telefon: 51 51 70 20 / 918 85 622
Epost: stavanger@katolsk.no

Regnskapssekretær:

Sandra Quezada

Mobil: 949 70 148
E-Post: Sandra.Quezada@katolsk.no

Katekesekoordinator & Caritas Stavanger:

Julie-Helen Sandbrekken

Mobil: 459 19 7 14
E-Post:katekese@stavanger.katolsk.no

 

Barne & Ungdomsarbeider:

Helen Maty

E-post: barnogungdom@stavanger.katolsk.no/
helen.maty@katolsk.no

 

 

Organist:

(«Benny») Zbigniew Slaby

 

Kantor:

Jan Stefan Bengtsson

Mobil: 932 11 587
E-Post: jan.stefan.bengtsson@katolsk.no

Vaktmester:

Oscar Arpotela Barcelo