Ukategorisert

Thérèse av Lisieux til Stavanger

Det er en stor historisk begivenhet når vår menighet får besøk av hele tre helgener i oktober. Relikviene av Thérèse av Jesusbarnet og hennes helligkårede foreldre, Louis og Zèlie Martin, skal besøke hele Norden.

Program:

16.00 Mulighet for skriftemål. Salg av roser, pilegrimsbok, bønnekort osv i menighetssalen.
17.00 Høytidelig velkomstseremoni og Vesper
17.30 Mulighet til å ære relikviene, og velsignelse av familier
18.00 Internasjonal messe, og velsignelse av roser
19.15 Sakramentsandakt med innslag på flere språk

Kirkekaffe med internasjonale retter i St. Josef. 

20.00 Bønnevakt, spansk gruppe
20.30 Bønnevakt, burmesisk gruppe
21.00 Bønnevakt, vietnamesisk gruppe

22.00 Messe på polsk

23.00 Bønnevakt SKUF
            Åpen kirke og bønnevakter gjennom natten
04.30 Bønnevakt, vietnamesisk gruppe
05.30 Bønnevakt, Aquinas (Unge Voksne)
07.00 Bønnevakt, fillipinsk gruppe

09.30 Laudes
10.00 Rosenkrans med den hellige Thérèse
11.00 Messe og avskjedsseremoni