Nyhet

TILTAK I FORBINDELSE MED KORONA-VIRUS

Tiltak for å forhindre korona-smitte i St. Svithun menighet

Bispedømmet kom 10.mars med nye tiltak for å hindre korona-smitte. Rogaland ligger høyt på listen når det gjelder smitte.
Foruten bispedømmets tiltak og de offisielle tiltak og bestemmelser fra helsemyndighetene, gjelder følgende tiltak i St. Svithun menighet:

Følgende aktiviteter avlyses, til 20.april 2020 (med forutsetning at situasjonen bedres):

 Katekeseundervisning for barn og ungdom i alle trinn og alle språkgrupper, samt søndagsskolen for barn under høymessen
 Barne- og ungdomsarbeidets aktiviteter
 Student messer på Universitetet i Stavanger
 Leir for konfirmantene til Vaulali leirsted
 Kirkekaffe etter søndagsmessene
 Menighetsretrett med søster Hildegard 21.mars
 Menigheten mottar ikke skolebesøk

– Prester og stab er frarådet om å reise utenlands. Alle som reiser må i hjemme karantene 14 dager etter hjemreise.
– Vi kommer ikke til å ta kollekt i messene som vi pleier å gjøre. Dette er etter bispedømmets bestemmelser. Kollekten gis etter messen, hvor 2 eller 4 personer står ved hovedinngangen og sideinngangen i kirken. Det oppfordres til å gi kollekt via Vipps nr. 20344 (Vipps kan benyttes når som helst, også utenom messen).
– Vanlig messetid opprettholdes, med forbehold.

Disse tiltakene iverksettes onsdag 11.mars 2020

 

Vi ber om at alle tar hensyn til hverandre samt støtter hverandre gjennom disse tider. Følg med på www.katolsk.no og nyhetene for oppdateringer.

Vi ønsker også å minne om at dersom man har spørsmål i forbindelse med korona-smitte skal man enten ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015 eller kommunens egen informasjonstelefon, for Stavanger: 51 50 72 20 (09.00-18.00 hverdager og 10.00-16.00 lørdag&søndag). Man skal IKKE benytte akuttnummer som 113 dersom man ikke har behov for akutt medisinsk hjelp. For generell informasjon anbefales det å lese mer på Folkehelseinstituttets nettsider her

 

Disse vanene for å forhindre smitte gjelder for alle friske personer som oppholder seg på steder hvor flere personer er samlet på samme tid, uavhengig av korona-viruset. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller har vært på reise i områder med høy smittefare bør du holde deg hjemme og kontakte medisinsk personell.