Troskurs høsten 2018

Kurs i St. Svithun menighet for de som ønsker å lære mer om vår tro og praksis. Åpent for både katolikker og ikke-katolikker, enten du bare søker inspirasjon og fordypning eller sikter mot konvertering. Kveldene starter med messe i St. Svithun kl 18, med påfølgende kurs til kl 20. En får mest ut av det om en deltar på hele kurset, men drop-in er også mulig.

Det forutsettes at deltakere leser Kompendium til Den katolske kirkes katekisme, men kurset er ellers et gratis tilbud (hvis du har mulighet kan du gjerne gi en gave til menigheten). Kompendium kan kjøpes i bokform eller leses gratis på nett og i app. Det er sogneprest p. Phu og diakon Josef som holder kurset.

Hensikten er ikke bare å erverve kunnskap, men å initiere et aktivt liv i Guds vennskap.

Våren 2018: Hvor er Gud? Om Gudserfaring, katolsk liturgi og sakramentene.
Høsten 2018: Katolsk teologi og tenkning som forandrer verden.
Våren 2019: Å leve som hele mennesker. Vilje, moral og samfunn.

PROGRAM

DATO TEMA LES §§ I KOMPENDIUM
12. sept 1. Å tro i verden av i dag
26. sept 2. Mysteriet Gud. Én og tre. 33-58, 136-146, 442-446
10. okt 3. De helliges samfunn 147-217, 133-5, 359-362
24. okt 4. De siste 4 ting: død, dom, himmel og helvete
7. nov 5. Kirkens autoritet og utvikling
21. nov 6. Transsubstansiasjon og realpresens
5. des 7. Kristologi