Kurs i katolsk tro og kristenliv

Kurs i St. Svithun menighet for de som ønsker å lære mer om vår tro og praksis. Åpent for både katolikker og ikke-katolikker, enten du bare søker inspirasjon og fordypning eller sikter mot konvertering. Kveldene starter med messe i St. Svithun kl 18, med påfølgende kurs til kl 20. En får mest ut av det om en deltar på hele kurset, men drop-in er også mulig.

Det forutsettes at deltakere leser Kompendium til Den katolske kirkes katekisme, men kurset er ellers et gratis tilbud (hvis du har mulighet kan du gjerne gi en gave til menigheten). Kompendium kan kjøpes i bokform eller leses gratis på nett og i app. Det er sogneprest p. Phu og kappelan p. Josef som er ansvarlige for kurset.

Hensikten er ikke bare å erverve kunnskap, men å initiere et aktivt liv i Guds vennskap. Våren 2019 fokuserer vi på det å leve som hele mennesker, vilje, moral og samfunn.

Tidligere planer:
Våren 2018: Gudserfaring, liturgi og sakramentene.
Høsten 2018: Katolsk teologi og tenkning.

 

PROGRAM

DATO TEMA LES
16. jan Menneskets verdighet og frihet
30. jan Katolsk syn på nåde og helliggjørelse. Dydene intro.
13. feb Moralske dydene: klokskap, rettferdighet, mot, måtehold
27. feb Gudommelige dydene: Tro, håp og kjærlighet
13. mar Åndens gaver og frukter
27. mar Seksualitet i Guds bilde. Kroppens teologi.
10. apr På liv og død. Abort, eutanasi.
1. mai Kirkens sosiallære.
29. mai Bibelen: En lykt for min fot? Guds Ord som oppslagsverk, andakt ++