Ungdomsarbeid

Velkommen til et spennende og variert utvalg av sosiale aktiviteter og religiøse opplevelser!

For oppdatert informasjon gå til følgende grupper på Facebook:

Svitung (St. Svithun Ungdomslag)

Tidligere Stavanger Katolske Ungdoms Forening (SKUF)

Svitung samler katolsk ungdom mellom ca 13 og 18 år på jevnlige møter, ungdomsmesser og ikke minst den årlige Adventsaksjonen. Målet er å samle de unge til et møte med Kristus, og å skape et engasjement for aktiv tjeneste i menigheten.

Til våren ønsker SKUF å arrangere ungdomsmesser noen av de kveldene det er konfirmantundervisning (annenhver uke vekselvis tirsdag og onsdag) i tillegg til andre morsomme aktiviteter.

Si hei til SKUF styret – fra venstre: Angelica Pirela (nestleder), Isabell Tran og Arelis Heredia (styremedlemmer), og Ingrid Kommedal (leder)!

Aqvinas – Stavanger Unge Voksne

Unge Voksne er gruppen for de mellom 18 og 30 som ønsker et sosialt tilbud i menigheten, i tillegg til fordypning i vår tro. Til våren satser vi på et konsept med månedlig andakt, messe og tema første tirsdag i måneden. I tillegg kommer en mer uformell, sosial aktivitet mellom hvert ordinære møte (ca 3. uke i mnd).

Styret i Unge voksne består av: Leder Julie-Helen Sandbrekken (nummer to fra venstre), Cornelia Ramse, Magnus Wathne og Katherine Esquivel.