Ukategorisert

Tân Ban Hội Đồng Giáo Xứ

Det nye menighetsrådet i St. Svithun hadde møte tirsdag 25. sept hvor de konstituerte seg:

Ordstyrer: Ole-Aleksander Greve
Vara og sekretær: Dag Øivind Østereng

Medlemmer: Anna Faszczowa, Jolanta Grande, Minh- Duc Hoang, Karolina Grudzien og Elzbieta Peron.

I tillegg kommer det to utnevnelser fra sognepresten for å sikre bred representasjon.