Ukategorisert

Buổi Họp Mặt Các Đại Diện Các Đoàn Thể

Kaffen var nytrukket, ungdomsarbeider Vivian hadde skaffet lussekatter og kontaktpersoner fra de forskjellige nasjonale gruppene var invitert til et kontaktmøte med menighetsrådet den 13. desember. Stedet var de nyoppussede lokalene i St. Josef. I lyset fra den hellige Lucias trofasthet mot Kristus, kunne vi samles denne kvelden.

Menighetsrådet har som visjon å skape større fokus på enheten i St. Svithun menighet. Dette var bakgrunnen for møtet. Pater Phu innledet kvelden med en fin appell: «Vi ønsker å etablere en bedre kontakt mellom alle gruppene og øke forståelsen for hverandre. Vi trenger mer kontakt med hverandre. Sammen vil vi bygge St. Svithun menighet som et fellesskap. Vi er én menighet, ikke en polsk, vietnamesisk, engelsk, eritreisk osv. Vi er én menighet. Vi som hører til St. Svithun har til sammen mange ulike gaver og talenter som tilhører Kirken og hele menigheten. Når vi står sammen, står vi sterkere og klarer mer. Vi kan hjelpe hverandre. Vi er én familie. Våre kulturelle forskjeller er ikke en svakhet, men en styrke. Når vi sier «menigheten», mener vi oss alle.

Kvelden ble brukt til å informere om menighetens behov som per i dag ikke bare er av åndelig karakter, men høyst jordisk og økonomisk. Byggeprosjektene er pålagt av kommunen på grunn av utilfredsstillende tilstandsrapport på bygningene. Prosjektene må utføres i henhold til instrukser og brannforskrifter. Store byggeprosjekter har gitt en høy gjeld som gjør at menigheten har ekstraordinære økonomiske behov i årene fremover. For å dekke utgifter til drift og nedbetaling av lån, har menigheten et årlig inntektsbehov på kr. 9.000.000,-. Dette er et felles løft som menigheten må ta sammen. Fokuset er å få medlemmene til å bidra gjennom fast givertjeneste (avtalegiro).

Men fokuset var ikke bare på dette økonomiske. I løpet av kvelden fikk vi innsyn i de ulike gruppenes situasjon, gleder og utfordringer. Kontaktmøtet ble et viktig og inspirerende treffpunkt der det første målet var at det nyvalgte menighetsrådet kunne bli bedre kjent med kontaktpersoner fra de ulike nasjonale gruppene. Slik formulerte menighetsrådets ordfører Ole-Aleksander Greve målet for kvelden.

Det ble også satt av tid til å høre om ungdomsarbeidet i menigheten, det kateketiske og musikalske arbeidet, og dele tanker og erfaringer i grupper. Dette var et første møte, et møte som menighetsrådet vi følge opp med nye møter til felles planlegging av fester, prosesjoner og annet arbeid der vi møtes på tvers av nasjonaliteter og språk for å feire troen sammen.