Ghi Danh Tham Dự Thánh Lễ Chúa Nhật (Thứ bảy và Chúa nhật)

Trong Thời Gian Từ 07 tháng 05 đến 15 tháng 06

Anh chị em thân mến.

Như đã biết, chính phủ Na-uy đã cho phép tổ chức các cuộc hội họp không quá 50 người. Nghị định nầy tạo cơ hội cho tất cả các giáo xứ tái cử hành thánh lễ với đìều kiện đã nói (không quá 50 người, không có trường hợp miễn trừ)

Giáo xứ thánh Svithun, Stavanger.

Chúng ta sẽ tái cử hành thánh lễ trong cả nhà thờ địa điểm thánh Giu-se (lối ra vào nơi bãi đậu xe của giáo xứ). Do bởi giới hạn chỉ có 50 người trong mỗi thánh lễ, cho nên tất cả mọi giáo dân muốn tham dự thánh lễ phải ghi danh nơi Văn phòng Giáo xứ qua hình thức điện thư (E-mail). Giáo xứ có 16.000 giáo dân. Đó là vấn đề nan giải, cho dẫu có cử hành bao nhiêu thánh lễ vào cuối tuần cũng không thể đáp ứng đầy đủ.

Tôi đề nghị các vị cao niên, trẻ em chưa rước lễ lần đầu và những người được liệt kê vào diện dễ bị lây nhiễm, nên theo dõi thánh lễ phát trực tiếp trên mạng katolsk.no. Tôi xin đính kèm văn thư của Đức cha Bernt Eidsvig, Giám Mục Giáo Phận Oslo kiêm Giám Quản Tông Tòa Trondheim về trách nhiệm mục vụ mùa Phục sinh vừa qua, đã được đọc trong hoặc trước thánh lễ (xem bản đính kèm)

Thể thức ghi danh tham dự thánh lễ Chúa nhật trong giáo xứ thánh Svithun (áp dụng từ 07 tháng 05 đến 16 tháng 06) được áp dụng như sau:

 

  1. Phải ghi danh bằng văn tự: Ghi danh tham dự thánh lễ qua các điện thư sau đấy:
  2. Chi tiết trong thể thức ghi danh: Tên và số điện thoại (thí dụ: cha Phú, số điện thoại 1235678). Từng cá nhân hoặc từng hộ (gia đình) đều ghi danh như vậy. Hộ gồm có cha mẹ và con cái cùng xử dụng một địa chỉ. Họ hàng xử dụng địa chỉ khác được coi như trong cùng một hộ.
  3. Phải ghi danh hằng tuần trong vòng ngày Thứ năm, 20 gìơ: Điều nầy không có nghĩa là bạn chỉ cần ghi danh một lần rồi tự động có hiệu lực cho tất cả các tuần lễ trong chu kỳ nói trên.
  4. Bạn sẽ được thông báo bằng điện thư một ngày sau đó, tức Thứ sáu. Bạn sẽ biết mình được tham dự thánh lễ nào, ngày nào và địa điểm nào (nhà thờ hoặc địa điểm thánh Giu-se)
  5. Khi ghi danh, bạn có thể chọn thánh lễ nào thích hợp nhưng không bảo đảm như bạn ao ước bởi vì điều kiện có thể bị thay đổi theo từng tuần lễ.
  6. Khi vào tham dự thánh lễ, bạn sẽ nhận được một mẫu giấy đánh số theo các ghế ngồi hoặc các hàng ghế. Bạn phải ngồi 1 m cách xa người bên cạnh (không áp dụng cho người trong gia đình, hộ)
  7. Lối vào nhà thờ chỉ được xử dụng bằng cổng chính và được mở cửa 10 phút trước khi thánh lễ bắt đầu. Sau đó cửa được đóng lại khi thánh lễ bắt đầu. Lúc đó bạn không còn cơ hội tham dự thánh lễ nếu bạn đến trể. Có trạm gác tại cổng chính nhà thờ và tại cửa đào thoát (kế bên giếng rửa tội)
  8. Lưu ý! Không được phép xử dụng bãi đậu xe của giáo xứ. Bạn hãy xử dụng khu vực cho phép đậu xe
  9. Lịch trình thánh lễ (không qúa 50 người)

 

Thứ bảy

Kl. 08.30: Polsk

Kl. 13.00: Norsk

Kl. 13.00: Vietnamesisk

Kl. 15.00: Engelsk

Kl. 15.00: Polsk 

Kl. 16.30: Spansk

Kl. 16.30: Filippinsk

Kl. 18.00: Norsk

Kl. 19.30: Polsk 

Chúa nhật

Kl. 08.00: Polsk 

Kl. 09.00: Engelsk 

Kl. 10.30: Norsk

Kl. 12.00: Polsk

Kl. 13.30: Vietnamesisk

Kl. 13.30: Polsk

Kl. 15.00: Norsk

Kl. 16.30: Spansk (2. og 4. søndag) / Filippinsk (1. og 3. søndag)

Kl. 16.30: Vietnamesisk

Kl. 18.00: Engelsk

Kl. 19.30: Polsk 

 

Nội dung thánh lễ Thứ bảy và Chúa nhật cử hành theo thánh lễ Chúa nhật, Năm A

Thánh lễ hằng ngày 11 và 18 giờ: tiếng Na-Uy và 19 giờ: tiếng Ba-lan không cần phải ghi danh nhưng cửa nhà thờ đóng lại khi đầy đủ 50 người

Hãy liên lạc với linh mục đoàn về việc xưng tội và sẽ được giải tội trong phòng Peisestuen.

Phép Rửa được cử hành nhưng không qúa 50 người tham dự và phải đứng cách xa nhau 1 m. Áp dụng kể từ ngày 11 tháng 05 cho đến 16 tháng 06.

Mọi chi tiết xin liên lạc: Stavanger@katolsk.no hoặc điện thoại số 51 51 70 20

 

Trong Chúa Kitô

Linh mục Đaminh Nguyễn Thanh Phú

Chính xứ thánh Svithun

 

Dịch từ bản văn tiếng Na-Uy: Thầy Ignatiô Lê Văn Lai