LỚP GIÁO LÝ NHÀ XỨ

Chúa Giê-su đã từng nói: «Cứ để trẻ em đến với Thầy!»

Chúa Giê-su luôn mời gọi các trẻ em đến trong ngôi nhà của Ngài. Khi chúng ta gặp gỡ Ngài trong thánh lễ, thì các em cũng thuộc về thành phần trong đó. Phải chi các em biết cảm nhận rằng nhà Chúa cũng là nhà của mình-ngay từ giây phút ban đầu. Đối với Giáo Xứ Thánh Svithun, tất các em thuộc mọi lứa tuổi luôn được mời gọi học giáo lý.

Lớp Giáo lý chủ trương giúp cho các em phát triển về ý thức đức tin, về đời sống đạo và biết cách hòa nhập vào cộng đồng Giáo hội. Tuy nhiên trách nhiệm hàng đầu về việc lưu truyền đức tin cho con em vẫn do nơi phụ huynh. Vì thế, điều quan trong là phụ huynh cần phải cùng đi lễ với các em, cùng cầu nguyện với các em khi ở nhà và thường xuyên trò chuyện với các em về trình độ đức tin của chúng.

 

Søndagsskole Info 1.-7. klasse Info konfirmanter
Registreringsskjema Registreringsskjema

 

Giáo xứ cũng có các lớp Giáo lý dành riêng cho người Ba-lan, người Lithuania và người Anh.

Mọi chi tiết liên quan đến lớp Giáo lý, xin liên lạc với:

Điều phối viên, bà Julie-Helen Sandbrekken

E-post: katekese.stavanger@katolsk.no

Số điện thoại: 51 51 70 20

 

Hội Thanh Thiếu Niên Công Giáo Na-uy (NUK)

Hội Thanh Thiếu Niên Công Giáo Na-uy mời gọi tất cả các thanh thiếu niên (kể cả gia đình) hãy trợ giúp các đề án nhằm phục vụ sinh hoạt thanh thiếu niên và kêu gọi các bạn hãy tham gia và hội (NUK) qua Phiếu Ghi Danh Hội Viên (registreringskjemaet). Danh tánh hội viên bao gồm trong lệ phí giáo lý, và do đó không cần phải đóng thêm khoảng lệ phí nào cả.

Muốn biết thêm chi tiết về Hội Thanh Thiếu Niên Công Giáo Na-uy, xin xem nuk.no