Trở thành thành viên

Đây là quyết định tổng quát cho các tín hữu Công giáo cần phải biết, và thông báo cho Giáo xứ, Tòa Giáo mục. Tất cả các Tín hữu Công giáo ở Nauy phải đăng ký vào sổ bộ của Giáo hội mình với đầy đủ 11 số cá nhân (fødselsdato + personnummer). Nếu ai không làm đầy đủ những thông tin bắt buộc này. Thì Giáo hội của đương sự ấy sẽ không được nhận tiền hỗ trợ từ Chính phủ Nauy.

Chúng tôi không có dữ liệu thông tin từng cá nhân của người Công giáo toàn cầu. Bởi vậy mỗi Tín hữu Công giáo đến định cư tại Nauy phải tự đang ký và ghi danh mình là nguời Công giáo, và xin gia nhập vào Giáo hội Nauy. Khi qúi vị đang ký là thành viên của Giáo hội Công giáo. Qúi vị sẽ không phải đóng thuế, vì đó là luật của Nauy.

Qúi vị có thắc mắc gì xin liên hệ với số điện thoại 23 21 94 90, và địa chỉ medlem@katolsk.no hoặc gửi nhắn tin

SMS số 417 16 052 như dưới đây để biết thêm thông tin rõ hơn.

Phương cách A -SMS

Gởi SMS đến số: 41716052 -Viết tên riêng, Họ/ ngày tháng năm sanh

Gởi một SMS cho mỗi môt cá nhân

Phương cách B – Bản mẫu

Bản mẫu có cuối nhà thờ, hoặc có thể tự tìm, và in ra.

Phương cách C – Trên mạng

Anh, chị có thể tự ghi tên anh, chị và gia đình vào danh sách medlem.katolsk.no