Kurs i katolsk tro og kristenliv

Kurs i St. Svithun menighet for de som ønsker å lære mer om vår tro og praksis. Åpent for både katolikker og ikke-katolikker, enten du bare søker inspirasjon og fordypning eller sikter mot konvertering. Kveldene starter med messe i St. Svithun kl 18, med påfølgende kurs til kl 20. En får mest ut av det om en deltar på hele kurset, men drop-in er også mulig.

Det forutsettes at deltakere leser Kompendium til Den katolske kirkes katekisme, men kurset er ellers et gratis tilbud (hvis du har mulighet kan du gjerne gi en gave til menigheten). Kompendium kan kjøpes i bokform eller leses gratis på nett og i app. Det er sogneprest p. Phu og diakon Josef som holder kurset.

Hensikten er ikke bare å erverve kunnskap, men å initiere et aktivt liv i Guds vennskap. Vi har også gått gjennom planen og spisset temaene slik at de kan ha bredere appell:

Våren 2018: Hvor er Gud? Om Gudserfaring, katolsk liturgi og sakramentene.
Høsten 2018: Katolsk teologi og tenkning som forandrer verden.
Våren 2019: Å leve som hele mennesker. Vilje, moral og samfunn.

DATO TEMA LES §§ I KOMPENDIUM
17. jan Jakten på lykken. Intro nåde.  66-78, 357-400, 422-428
31. jan Helt frelst! Det sakramentale liv. Dåpen.  218-264
14. feb Lidelse og ondskap. Svakhet, fristelser og «dødssyndene».  73-78, 391-400, og kkk 272-4309-314,
28. feb Oppgjør og klarsyn. Metanoia. Skriftemålet. Forsakelse. 295-312
14. mar “Gud vendte øret til min bønn” (Sal 66,19). Bønn. Liturgi. Korsvei.  351-3 og 534-577
28. mar Lammets bryllup. Exodus og Åpenbaringen. Messen. Triduum.
11. apr “Med glede skal dere øse av frelsens kilder” (Jes 12,3). Eukaristien.
25. apr Kirkens mystiske tradisjon. Personlig bønn. Askese. Helgener.
09. mai Åndens kraft og flamme. Pinse. Konfirmasjon.
23. mai Hva er Guds vilje for meg? Gud i hverdagen. Hellighet. Kort om ekteskap og ordinasjon.